Siirry sisältöön

Kurssi toteutetaan jälleen suuren suosionsa takia. Hae mukaan mikäli sinua kiinnostaa fasilitointi sekä omaat vaadittavan koulutuksen YAMK-tason opintoihin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Fasilitoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.09.2020 - 26.10.2020
 • Ajoitus: 29.10.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan

 • monipuolisesti hallita fasilitoinnin prosessin sekä toimia vastuullisena fasilitaattorina
 • arvioida fasilitoinnin menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta
 • ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä fasilitoimalla
 • suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti fasilitoitavia tilaisuuksia, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kolmena lähipäivänä Leppävaaran kampuksella, yhtenä virtuaalisena tapaamisena sekä itsenäisen fasilitoinnin muodossa oman toimeksiantajan kanssa.

Opiskelija suorittaa opintojakson seuraavasti:

 • Ennakkotehtävä
 • Jonkin tilaisuuden (esim. kokous, työpaja) fasilitointi parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle
 • Fasilitaattorin työkalupakin toteuttaminen parina/yksilönä
 • Osallistuminen lähipäiviin

Päivä 1, torstai 29.10. klo 16.00-20.00, Toteutetaan virtuaalisena (muokattu Leppävaaran kampus lähiopetus)

 • Johdanto opintojaksoon
 • Esitehtävän purku
 • Fasilitoinnin perusteet
 • Tehtävänanto, Fasilitaattorin työkalupakki

Päivä 2, perjantai 30.10. klo 09.00-16.30, Toteutetaan virtuaalisena (muokattu Leppävaaran kampus lähiopetus)

 • Fasilitaattorin vastuullinen rooli
 • Fasilitoinnin menetelmät tiedontuottamisessa ja aineiston keruussa
 • Fasilitoinnin harjoittelua tiimeissä
 • Fasilitoitavan tilaisuuden suunnittelu

Virtuaalinen tapaaminen, torstai 12.11. klo 16.30

 • Fasilitointisuunnitelmien sparraus ja iterointi

Lähipäivä 3, perjantai 11.12. klo 09.00-16.30, Laurea Leppävaara

 • Fasilitaattorin työkalupakkien esitykset
 • Tiedonkeruun raportointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner's handbook. First Edition. O'Reilly Media, Inc.
 • Kaner, S. 2014. Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making. John Wiley & Sons, Incorporated
 • https://ebookcentral.proquest.com/lib/laurea/reader.action?docID=1676370&ppg=38
 • Fasilitointi luo uutta, 2012, P. Kantojärvi. Talentum.
 • Sekä itsenäisesti hankitut lähteet.

Edellytykset osallistumiselle

Opintojaksolle voi hakeutua henkilöt, jotka omaavat esim. AMK tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija etsii itselleen oman toimeksiantajan. 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

 • Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
 • Jonkin tilaisuuden (esim. kokous, työpaja) fasilitointi parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle, hyväksytty/hylätty
 • Fasilitaattorin työkalupakin toteuttaminen parina/yksilönä, hyväksytty/hylätty
 • Osallistuminen lähipäiviin, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ jakaantuu ennakkotehtävään (5h), kolmeen pakolliseen lähipäivään (24 h), fasilitoinnin suunnitteluun ja toteutukseen (55h), sekä tiimityöhön ja fasilitaattorin työkalupakin toteuttamiseen (57,5h).

Lisätietoa

 outipamukurssit.jpg

Outi Kinnunen
Head of Design, Frankly Partners

Näissä sanoissa kiteytyy minun intohimoni, sekä viimeisten vuosien työtehtävät:

Yhteiskehittäminen, muotoiluajattelu, fasilitointi, laadulliset menetelmät, strateginen muotoilu, organisaatiomuotoilu, sprintit, työntekijäkokemus, brändistrategia, uudet palvelut, asiakasymmärrys, työntekijä- ja asiakaspolut.

Olen tällä hetkellä franklyssä viemässä eteenpäin sekä meidän sisäistä muotoiluosaamista ja -ajattelua, kuin meidän ihanien asiakkaiden. Tämän päivän organisaatiot toimivat jo aika hyvin muotoluajattelumallin mukaisesti, tai opettelevat sitä innostuneesti. Sprintit, yhteiskehittäminen ja asiakasymmärryksen strateginen hyödyntäminen on arkipäivää työelämässä. 

Pidän alkusyksyllä 2020 kaksi opintojaksoa Laurean avoimen kautta, Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa ja Fasilitointi asiantuntijan työkaluna. Loppuvuodesta 2020 Fasilitointi asiantuntijan työkaluna järjestetään jälleen. Näissä opintojaksoissa pääset oppimaan hyödyllisiä taitoja työelämään, alastasi riippumatta. 

Yhteystiedot: outi.kinnunen@franklypartners.fi