Siirry sisältöön

Hae mukaan mikäli sinua kiinnostaa oppia fasilitoimaan sekä omaat vaadittavan koulutuksen YAMK-tason opintoihin. Suosittelemme ilmoittautumaan mukaan myös Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa -opintojaksolle!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Fasilitoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: TÄYNNÄ
 • Ajoitus: 01.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara ja Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Osaamistavoiteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan

 • monipuolisesti hallita fasilitoinnin prosessin sekä toimia vastuullisena fasilitaattorina
 • arvioida fasilitoinnin menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta
 • ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä fasilitoimalla
 • suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti fasilitoitavia tilaisuuksia, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kolmena lähipäivänä Leppävaaran tai Tikkurilan kampuksella, yhtenä virtuaalisen tapaamisena sekä itsenäisen fasilitoinnin muodossa oman toimeksiantajan kanssa.

Opiskelija suorittaa opintojakson seuraavasti:

 • Ennakkotehtävä
 • Jonkin tilaisuuden (esim. kokous, työpaja) fasilitointi parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle
 • Fasilitaattorin työkalupakin toteuttaminen parina/yksilönä
 • Osallistuminen lähipäiviin

Lähipäivä 1, perjantai 4.9. klo 16.30-20.30, Laurea Leppävaara

 • Johdanto opintojaksoon
 • Esitehtävän purku
 • Fasilitoinnin perusteet
 • Tehtävänanto, Fasilitaattorin työkalupakki

Lähipäivä 2, lauantai 5.9 klo 9-16, Laurea Leppävaara

 • Fasilitaattorin vastuullinen rooli
 • Fasilitoinnin menetelmät tiedontuottamisessa ja aineiston keruussa
 • Fasilitoinnin harjoittelua tiimeissä
 • Fasilitoitavan tilaisuuden suunnittelu

Virtuaalinen tapaaminen, perjantai 2.10 klo 16.30 – 19.30

 • Fasilitointisuunnitelmien sparraus ja iterointi

Lähipäivä 3, lauantai 14.11 klo 9-16, Laurea Tikkurila

 • Fasilitaattorin työkalupakkien esitykset
 • Tiedonkeruun raportointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • 2018. This is service design doing: applying service design thinking in the real world: a practitioner's handbook. First Edition. O'Reilly Media, Inc.
 • Kaner, S. 2014. Facilitator's Guide to Participatory Decision-Making. John Wiley & Sons, Incorporated
 • https://ebookcentral.proquest.com/lib/laurea/reader.action?docID=1676370&ppg=38
 • Fasilitointi luo uutta, 2012, P. Kantojärvi. Talentum.
 • Sekä itsenäisesti hankitut lähteet.

Edellytykset osallistumiselle

Opintojaksolle voi hakeutua henkilöt, jotka omaavat esim. AMK tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija etsii itselleen oman toimeksiantajan. 

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

 • Ennakkotehtävä, hyväksytty/hylätty
 • Jonkin tilaisuuden (esim. kokous, työpaja) fasilitointi parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle, hyväksytty/hylätty
 • Fasilitaattorin työkalupakin toteuttaminen parina/yksilönä, hyväksytty/hylätty
 • Osallistuminen lähipäiviin, hyväksytty/hylätty

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ jakaantuu ennakkotehtävään (5h), kolmeen pakolliseen lähipäivään (24 h), fasilitoinnin suunnitteluun ja toteutukseen (55h), sekä tiimityöhön ja fasilitaattorin työkalupakin toteuttamiseen (57,5h).

Lisätietoa

 outipamukurssit.jpg

Outi Kinnunen
Head of Design, Frankly Partners

Näissä sanoissa kiteytyy minun intohimoni, sekä viimeisten vuosien työtehtävät:

Yhteiskehittäminen, muotoiluajattelu, fasilitointi, laadulliset menetelmät, strateginen muotoilu, organisaatiomuotoilu, sprintit, työntekijäkokemus, brändistrategia, uudet palvelut, asiakasymmärrys, työntekijä- ja asiakaspolut.

Olen tällä hetkellä franklyssä viemässä eteenpäin sekä meidän sisäistä muotoiluosaamista ja -ajattelua, kuin meidän ihanien asiakkaiden. Tämän päivän organisaatiot toimivat jo aika hyvin muotoluajattelumallin mukaisesti, tai opettelevat sitä innostuneesti. Sprintit, yhteiskehittäminen ja asiakasymmärryksen strateginen hyödyntäminen on arkipäivää työelämässä. 

Pidän syksyllä 2020 kaksi opintojaksoa Laurean avoimen kautta, Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa ja Fasilitointi asiantuntijan työkaluna. Näissä opintojaksoissa pääset oppimaan hyödyllisiä taitoja työelämään, alastasi riippumatta. 

Yhteystiedot: outi.kinnunen@franklypartners.fi