​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Väyläopinnot 2018 - Ammattikorkeakouluopintoja toisen asteen opiskelijoilleVäyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Väyläopinnot ovat yhteensä kymmenen opintopisteen laajuinen verkko-opintoina toteutettava kokonaisuus.

Laurea-ammattikorkeakoulu pilotoi vuonna 2015 ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä lähihoitajatutkintoon yhteistyössä Amiston ja Point Collegen kanssa. Opinnot on tarkoitettu lähihoitajaopiskelijoille, jotka tulevaisuudessa ovat mahdollisesti kiinnostuneita sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksesta ammattikorkeakoulussa. 

Vuonna 2016 Väyläopinnot laajenivat seuraaviin koulutuksiin: tietojenkäsittely, sosionomi (rikosseuraamusala), kauneudenhoitoala, turva-ala ja liiketalous. Sen lisäksi väyläopinnot jatkuvat sosionomi- ja sairaanhoitajakoulutuksissa.  Syksyllä 2017 avattiin myös fysioterapeuttiväylä.

Keuda, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Stadin ammattiopisto tulivat mukaan uusina kumppaneina vuonna 2016 tarjottavien koulutusten osalta. Vuoden 2017 alusta uusina yhteistyöoppilaitoksina aloittivat Espoon lukiot. Syksyllä 2017 mukaan tulivat Luksia, Varia, Kisakallion urheiluopisto ja Työväen Akatemia - Kauniaisten kansanopisto.

Väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelija suorittaa 5+5 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, jotka sisällytetään osaksi esim. lähihoitajatutkintoa.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun ja tämän vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Väyläopintojen toteutus

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitomattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen  Väyläopintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopintojen ohjaus ja tutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina. Ensimmäinen yhteinen ohjauspäivä on 29. 8. 2018 klo 16 - 19 Tikkurilan kampuksella.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa. Muita edeltäviä opintovaatimuksia ei ole.

Väyläopintojen ohjaus

Opiskelija saa ohjausta väyläopintoihin omasta oppilaitoksestaan ja Laurea-ammattikorkeakoulusta nimetyltä tutoropettajalta sekä vertaistutorilta. Väyläopintojen tutoropettajana toimii lehtori Pirjo Tiirikainen,  pirjo.tiirikainen@laurea.fi.

Väyläopintoihin hakeutuminen

Syksyn 2018 opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu 13.–24.8.2018.  Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse noin viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 
 

Väyläopintojen maksut

Väyläopinnot maksavat 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen. Väyläopintojen opiskelija opiskelee Laurean avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Toisen asteen tutkinnon jälkeinen elämä

Voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakouluopintoihin ja hakea suorittamiesi ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

Taustaa

 Julkaisuja

Komulainen K. & Eloranta T.  ( 2016). Digitalisaatio mahdollistaa Väyläopinnot. AMK-lehti//UAS Journal.

Tani P. et al (2015). Facilitating the transition from vet to higher education through the "study path". ICERI2015 Proceedings.

Tiedotteita

Väyläopinnot linkkinä toiselta asteelta AMK-opintoihin

Väyläopinnot käyntiin Laureassa

Amiston lähihoitajaopiskelijat aloittivat korkeakouluopinnot.

 

 

 

 

 

​Lisätietoja

Minna Erkkilä
Kehittämispäällikkö
minna.erkkila(at)laurea.fi
puh. 046 876 1950

Kati Komulainen
Johtaja
kati.komulainen(at)laurea.fi
puh. 046 856 7347

Esitteet 

Opoille esite 2017

Lukiolaisille 2017

Ammattikoululaisille 2017

 Linkit

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Blogit

 

 

 Videot