​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Väyläopinnot 2017

Ammattikorkeakouluopintoja toisen asteen opiskelijoille

Laurea-ammattikorkeakoulu pilotoi vuonna 2015 ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä lähihoitajatutkintoon yhteistyössä Amiston ja Point Collegen kanssa. Opinnot on tarkoitettu lähihoitajaopiskelijoille, jotka tulevaisuudessa ovat mahdollisesti kiinnostuneita sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan koulutuksesta ammattikorkeakoulussa. 

Keuda, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Stadin ammattiopisto tulivat mukaan uusina kumppaneina vuonna 2016 tarjottavien koulutusten osalta. Vuoden 2017 alusta uusina yhteistyöoppilaitoksina aloittavat Espoon lukiot.

Vuonna 2016 Väyläopinnot laajenivat seuraaviin koulutuksiin: tietojenkäsittely, sosionomi (rikosseuraamusala), kauneudenhoitoala, turva-ala ja liiketalous. Sen lisäksi väyläopinnot jatkuvat sosionomi- ja sairaanhoitajakoulutuksissa.

Väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Opiskelija suorittaa 10 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja, jotka sisällytetään osaksi esim. lähihoitajatutkintoa. Opiskelija saa opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti valittavaan tutkinnonosaan.  

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun ja tämän vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Väyläopintojen toteutus

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitomattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen  Väyläopintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopintojen ohjaus ja tutorointi tapahtuu erikseen sovittuina ajankohtina. Ensimmäinen yhteinen ohjauspäivä on 10.1.2017 klo 16-19.

Opinto-oikeus

Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa. Muita edeltäviä opintovaatimuksia ei ole.

Väyläopintojen ohjaus

Opiskelija saa ohjausta väyläopintoihin omasta oppilaitoksestaan ja Laurea-ammattikorkeakoulusta nimetyltä tutoropettajalta sekä vertaistutorilta. Väyläopintojen tutoropettajana toimii lehtori Pirjo Tiirikainen,  pirjo.tiirikainen@laurea.fi.

Väyläopintoihin hakeutuminen

Kevään 2017 opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu 12.-18.12.2016.  Valinnasta ilmoitetaan opiskelijalle noin viikko ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Keväällä opinnot alkavat sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksissa (rikosseuraamusala) sekä liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutuksissa.   
 

Väyläopintojen maksut

Väyläopinnot maksavat 15 euroa/opintopiste 1.1.2016 alkaen. Väyläopintojen opiskelija opiskelee Laurean avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Toisen asteen tutkinnon jälkeinen elämä

Voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakouluopintoihin ja hakea suorittamiesi ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.


Yhteistyöoppilaitokset vuonna 2017:

Amisto
Point College
Keuda
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Stadin ammattiopisto
Espoon lukiot

 

 

 

 

​Lisätietoja

PIrjo Tiirikainen
Lehtori
pirjo.tiirikainen(at)laurea.fii
puh. 040-8306153

Kati Komulainen
Johtaja
kati.komulainen(at)laurea.fi
puh. 046-856 7347

 Linkit

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Blogit

 

 

 Videot