​URHEA

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhea on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tukea huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden päivittäisharjoittelua, opiskelua sekä tukipalvelujen saatavuutta. Yhteistyöverkostossa lajiliitot ja seurat vastaavat urheilijoiden valmennuksesta, oppilaitokset opetuksesta ja opintojen suunnittelusta sekä tukipalvelujen tarjoajat omista palveluistaan.

Laurea-ammattikorkeakoulun ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian välille on solmittu kirjallinen kumppanuussitoumus ja Laurea-ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian jäsen. Oppilaitoksemme urheilevilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Urhean jäsenyyttä.

Lisätietoja hakemisesta URHEAn sivuilta: http://www.urhea.fi/tietoa_urheasta/hae_akatemiaan/

 

 
 

 URHEA

 

 

 Hae akatemiaan

 
​Urhea on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla oleville ja sinne pyrkiville urheilijoille sekä kaikille niille tahoille ja henkilöille, jotka ovat halukkaita auttamaan urheilijoita kohti koulutus- kuin urheilu-uran tavoitteita.
 
Urheilijat hakevat Akatemiaan joko suoraan itse tai lajiliiton kautta.
 
Lisätietoja hakemisesta URHEAn