Laurean ​tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut

TKI-työ on kiinteää yhteistyötä opiskelijoiden, Laurean ja yritysmaailman asiantuntijoiden välillä. Käytännössä TKI-työ toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jolloin oppimisen ja kehittämisen kohteena ovat todelliset työelämän kehittämis- ja ongelmatilanteet. 

Laurean yksiköissä sijaitsevissa kehittämisympäristöissä toteutetaan pääosa hanketoiminnasta.

Kulmakivinä hankekokonaisuuksissa ovat monialainen asiantuntijuus, toimijoille yhteiset kohtaamistilat, opiskelijoiden vahva mukanaolo sekä luova, innostava ja innovatiivinen toimintakulttuuri.

Laurean innovaatiopalvelut auttavat mm.
- Innovaatioaihioiden systemaattisessa tunnistamisessa
- Innovaatioaihioiden arvioinnnissa ja jalostamisessa
- Innovaatioiden kaupallisessa hyödyntämisessä.

Laurean Spinno Enterprise Center on teknologia- ja osaamispohjaisia sekä hyvinvointialan nopeaan kasvuun ‎tähtääviä yrityksiä palveleva yrityshautomo.


 

 

 Ota yhteyttä

 
Yhteystiedot Asiantuntijat palveluksessasi -sivulta.