Julkaisutoiminta

Laureassa toimii yksi pääjulkaisusarja, Laurea Julkaisut | Laurea Publications, ISSN 2242-5241 (painettu), ISSN 2242-5225 (online). Kullekin pääsarjassa ilmestyvälle julkaisulle osoitetaan lisäksi julkaisun yksilöivä ISBN-numero.

Pääsarjalla on yksi alasarja, Interdisciplinary Studies Journal (ISJ), ISSN 1799-2702 (painettu, tieteellinen, vertaisarvioitu), ISSN 1799-2710 (online, vertaisarvioimaton), jonka löydät osoitteesta www.laurea.fi/en/isj.

Laurean tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedotuslehti Kehittäjä ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Laurean julkaisusarjat uudistettiin vuoden 2012 alussa. Uudistetun julkaisusarjan pdf-versiot löytyvät osiosta Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Toimintansa päättäneissä julkaisusarjoissa ennen 31.12.2011 ilmestyneet julkaisut löydät arkistoituna osiosta Julkaisuarkisto.

 

 Tiedustelut

 
Julkaisusuunnittelija
julkaisut(at)laurea.fi