Laurea – työelämän kehittämisen ja innovaatioiden asiantuntija metropolialueella

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelut Laureassa

Laureassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on osa korkeakouluopetusta. TKI-työ tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, Laurean ja yritysmaailman asiantuntijoiden kesken. Käytännössä TKI-työ toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jolloin oppimisen ja kehittämisen kohteena ovat todelliset työelämän kehittämis- ja ongelmatilanteet. Näin opiskelijoista kasvaa työelämän hyvin tuntevia tulevaisuuden osaajia.

Laurean innovaatiopalvelut tarjoavat apua uuden tiedon ja osaamisen kaupallisessa hyödyntämisessä. Tunnistetut innovaatioaihiot jalostetaan kaupallistettaviksi tuotteiksi ja palveluiksi, joille hahmotellaan parhaiten soveltuva kaupallistamispolku ja liiketoimintamalli. Prosessin eri vaiheissa hyödynnetään TULI-asiantuntijapalveluita.

Tieto- ja tukipalveluita metropolialueen toimijoille

Tukea toimintaansa aloitteleville yrityksille tarjoaa Spinno Enterprise Center. Yrityshautomo palvelee teknologia- ja osaamispohjaisia sekä hyvinvointialan nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä.

Julkaisutoiminta

Laurean oma julkaisutoiminta käsittää laajasti tutkimus- ja kehittämistyön tuotoksia. Julkaisut ovat kaikkien saatavilla internetissä. Kahdesti vuodessa ilmestyvässä Kehittäjä-lehdessä tuodaan esille ajankohtaisia huomioita ja ilmiöitä TKI-toiminnan ympäriltä. 

Ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti AMK-lehti kerää yksiin kansiin koko kentän viimeaikaiset kirjoitukset.