Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Laurea Tikkurilan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lähtökohdat ovat opiskelijakeskeisyys, alueellinen vaikuttavuus ja kansainvälisyys. Tikkurilan TKI-toiminnassa korostuvat yksikön painoalat: palveluliiketoiminta, hoitotyön asiantuntijuus ja itsenäinen kotona selviytyminen sekä turvallisuus ja yh-teiskuntavastuu.

Laurea Tikkurilan TKI-toiminta näkyy käytännöissä erilaisina kansallisina ja kansainvälisinä hankkeina ja kehittämisprojekteina, joissa yksikön roolin vaihtelee kehittäjästä tutkijaksi sekä hankekoordinaattorista toimijaksi. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Vantaan kaupunki, sairaalat, yritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä erilaiset tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Laurea Tikkurila osallistuu alueellista vaikuttavuutta tuottavaan toimintaan Vantaalla ja sen lähialueilla, muun muassa Marja-Vantaan alueen kehittämiseen.

Kehittämispohjaisen oppimisen malli (learning by developing) merkitsee toimintaa, jossa yhdistyy toiminta autenttisissa kehittämisympäristöissä, kumppanuus, kokemuksellisuus, tutkimuksellisuus ja luovuus. Opiskelijat työskentelevät hankkeissa oppijoina, toimijoina ja kehittäjinä.

 

 Ota yhteyttä

 

Lisätietoja T&K&I-toiminnasta

Päivi Putkonen

TKI-päällikkö
puh. 040 673 4609