Ura Laureassa

Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, joka toteuttaa työelämäläheistä koulutusta, aluekehitystä ja t&k-toimintaa Learning by Developing (LbD) -toimintamallilla. Laurean palveluksessa on n. 500 henkilöä ja opiskelijoita on n. 8000. Laurealla on Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla seitsemän yksikköä.

Avoimet työpaikat Laureassa

Avoimet tehtävämme 

Jätä avoin hakemus 

Voit myös täydentää hakemustasi myöhemmin, mikäli olet hakemusta täyttäessäsi määritellyt itsellesi käyttäjätunnuksen ja salasanan.

 

 Laurean opettajat ry.

 

Laurean opettajat ry:n omat sivut.

Kahdeksan Laurean opettajaa kymmenestä kuuluu Laurean opettajat ry:hyn.