Laurean toimintaa ja valintoja ohjaavat laurelaisten määrittämät arvot 

 • yhteisöllisyys

 • sosiaalinen vastuullisuus

 • luovuus

Laurean eettiset toimintaohjeet

Eettinen toimintaohjeisto on laadittu yhteisöllisesti. Sen tarkoitus on tukea vastuullisuuden toteutumista arjen tekoina laurealaisten arvojen mukaisesti.

Laurean toiminta-ajatus

Laurea-ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus on olla kansainvälisesti verkostoitunut aluekehityspainotteinen metropolialueen kehittäjä, jonka integratiivisessa toimintatavassa opiskelijat ovat keskiössä uuden osaamisen ja palveluinnovaatioiden tuottamiseksi.

Laurean tahtotila on olla metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä vuonna 2020. 


Strategiat

Laurean tahtotilaa toteuttavat ja toiminnalle tavoitteet antavat:

 • Laurean strategia 2010-2015

 • Kehittämispohjaisen oppimisen strategia (LbD)

 • Tutkimus- ja kehitystyön strategia

 • Laurean kansainvälistymisstrategia 2012-2015

 • Strategian toteuttamissuunnitelma 2013-2015

 

Laurean profiili

Laurea-ammattikorkeakoulun profiili on työelämän kehittämistä edistävä oppimisen sekä tutkimus- ja kehitystyön yhdistävällä toimintamallilla (Learning by Developing) kansainvälisissä arvoverkostoissa toteutettu koulutus sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

   

Laurean painoalat

 • palveluliiketoiminta

 • hoitotyön asiantuntijuus ja kotona selviytyminen

 • turvallisuus ja yhteiskuntavastuu

 

Laurean tehtävä korkeakoulujärjestelmässämme on olla aluekehityspainotteinen Helsingin laajan ‎metropolialueen palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu.