Noudetaan tietoja
 

Tietoa Laureasta

Laurea on uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämäläheisyys on keskeisessä asemassa. Laurealainen toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä t&k-toiminnan.

Laurean strategista kehittämistä ohjaa erityisesti eurooppalainen ja ‎kansallinen innovaatiopolitiikka sekä tulevaisuuden osaamistarpeet.

Laureassa opiskelijoita on noin 7 500 ja henkilöstöä n. 550. ‎Laureasta valmistuu ammattilaisia 16 koulutusohjelmasta, joista 6 toteutetaan englannin kielellä. Laurealla on seitsemän yksikköä Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien ‎varrella.‎

Laureasta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymisaste vuoden 2011 lopussa oli 98,2 %. (Lähde: Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu 2011).
 

 

 KKA:n arvioinnit

 

Laurea on valittu laatuyksiköksi seuraavissa KKAn laatuyksikköarvioinneissa

 

 Lisää aiheesta