FUAS - Federation of Universities of Applied SciencesMOF_logo.jpg

Laurea-ammattikorkeakoulu kuuluu Suomen suurimpaan strategiseen AMK-liittoumaan yhdessä Hämeen ‎ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulu kanssa. ‎Federation of Universities of Applied Sciences, FUAS, toimii Helsingin laajalla metropolialueella: Uusimaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Etelä-Pirkanmaa.

Liittouma ja sen verkostoitunut toimintamalli tuovat kolmen merkittävän ammattikorkeakoulun osaamisen koko toiminta-aluetta hyödyttäväksi. Opiskelijoille liittouma mahdollistaa laajan ja laadukkaan opintotarjonnan sekä joustavat opiskelumahdollisuudet ympäri vuoden. Elinkeinoelämälle liittouma mahdollistaa kattavat ja monipuolisesta osaamisesta koostuvat TKI-palvelutuotteet. Ja jäsenkorkeakouluille keskeinen hyöty on osaamisen ja resurssitehokkuuden paraneminen erityisesti strategisilla yhteistyöalueilla ja painoaloilla.

FUAS-liittouman visio 2020 on: mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa opiskelijoille valtakunnan laajimmat, laadukkaat ympärivuotiset opiskelumahdollisuudet sekä mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa toiminta-alueiden pk-yrityksille ja yhteisöille kattavimmat, monipuoliseen asiantuntijuuteen pohjautuvat  TKI-palvelutuotteet. 

FUAS-liittoumaan on määritetty neljä strategista yhteistyöaluetta; Kesäopinnot, Graduate School, Virtuaalikampus ja Palvelut yrityksille ja yhteisöille.  Lisäksi liittoumalle määritellyt painoalat ohjaavat ja jäsentävät FUAS-liittouman koulutus- ja TKI-yhteistyötä. Liittouman painoalat ja painoalojen vastuukorkeakoulut ovat: Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys, Ympäristö ja energiatehokkuus Yhteiskunnan turvallisuus ja eheys sekä Hyvinvoinnin turvaaminen.