Työtuhdeasioiden hoito

 

TAVOITE
 

Työsuhdeasiat hoidetaan lainmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

 
 
TOIMINNOT / VASTUUTOIMIJAT
 

Työsopimuksen tekeminen

Toimitusjohtaja, vararehtorit, hallintojohtaja, yksiköiden johtajat

Henkilöstöasioiden hoitaminen: mm. etuudet, poissaolot, matkustaminen

Lähiesimiehet, henkilöstöpäällikkö/henkilöstöasioiden yhteistyöryhmä

Työsuhteen päättäminen: irtisanoutuminen, eläkkeelle jääminen

Työntekijät, esimiehet, henkilöstösuunnittelija (=eläkeasiamies)