Työhyvinvointi ja työsuojelu

 

TAVOITE
 
Tavoitteena on hyvinvoiva, motivoitunut ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, joka kykenee aktiiviseen, luovaan, innovatiiviseen ja tehokkaaseen toimintaan työssä ja sen ulkopuolella.

 

 
TOIMINNOT /VASTUUTOIMIJAT
 

Työhyvinvoinnin ja työskentelyolosuhteiden arviointi

Henkilöstö, työsuojelupäällikkö (= henkilöstöpäällikkö), henkilöstösuunnittelija,
yksiköiden johtajat, esimiehet

Työhyvinvointia tukevien toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen

Henkilöstö, työsuojelupäällikkö, yksiköiden johtajat, esimiehet

Työterveyshuollon organisointi ja toteuttaminen

Työsuojelupäällikkö ja sovittu palveluntarjoaja

Työsuojelutoiminnan ylläpito ja kehittäminen

Työsuojelupäällikkö/työsuojelujaos

Kriisi- ja turvallisuusohjelman ylläpito ja kehittäminen

Vararehtori (verkosto- ja kehittämispalvelut), työsuojelupäällikkö/ turvaryhmä, yhteistoimintaneuvottelukunta