Strategia- ja johtamisprosessi

Strategia- ja johtamisprosessin edistää tahtotilan ja Laurea strategian 2010–2015 toteuttamista. Prosessin tavoitteena on johtaa asiantuntijaorganisaatiota kohti tahtotilaa siten, että strategiset tavoitteet toteutuvat ja että toiminta on määrätietoista ja tuloksellista. Laureassa johtaminen on strategista suunnannäyttämistä ja tavoitteellista mahdollisuuksien luomista yhteisöllisessä vastavuoroisessa prosessissa.

PROSESSIN OMISTAJAT

- Rehtori Jouni Koski
- Vararehtori Maarit Fränti, TKI
- Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta, opetus ja aluekehitys
- Vararehtori Kimo Hannonen, tukipalvelut

OSAPROSESSIT

1. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa ja muutostarpeiden tunnistaminen
2. Laurean arvojen, tahtotilan ja strategioiden määrittäminen
3. Talouden johtaminen
4. Laurean johtamisjärjestelmän kehittäminen

SEURANTA JA ARVIOINTI

- Strategian toteuttamissuunnitelman arviointi
- Sidosryhmäpalautteet (neuvottelukunnat)
- Johtamisen arviointi
- Tulevaisuus- ja kehittämisseminaarien ja Laurea-päivien arviointi
- Laatujärjestelmän arviointi
- Opiskelija/opettajasuhde
- Tutkintotehokkuus
- Taloudellinen tulos

KEHITTÄMINEN

- Strategioiden kehittäminen
-
Strategian vaikuttavuuden kehittäminen
-
Talouden kehittäminen