Pedagoginen toimintaTAVOITE

 Pedagoginen toiminta edistää Laurean kehittämispohjaisen oppimisen strategian (LbD) toteuttamista ja opiskelijakeskeisen t&k&i-toiminnan vahvistamista. Toiminnan tavoitteena on tuottaa laadukasta oppimista ja uutta osaamista sekä tulevaisuuden asiantuntijuutta ja innovaatioita LbD-toimintamallin mukaisella opetussuunnitelmalla.

 TOIMINNOT/ VASTUUTOIMIJAT 

Osaamistarpeiden ennakointi ja kansallisten ja kansainvälisten tutkintojen viitekehyksen huomiointi

Vararehtori (opetus ja aluekehitys), Laurean asiantuntijat

Osaamisen kehittäminen strategisilla painoaloilla Vararehtori (opetus ja aluekehitys), yksiköiden henkilöstö ja opiskelijat
Koulutusrakenteen kehittäminen Vararehtori (opetus ja aluekehitys)
Koulutustuotteiden kehittäminen Yksiköiden johtajat, Laurean asiantuntijat
Opetussuunnitelmien laatiminen ja hyväksyntä Yksiköiden johtajat, opetussuunnitelmien vastuuhenkilöt, koulutuksen kehittämisryhmä (opsin yhteinen osio), vararehtori (opetus ja aluekehitys)
Opetussuunnitelmien toteuttaminen LbD-toimintamallilla Koulutusohjelman henkilöstö ja opiskelijat​

Opetussuunnitelmien arviointi ja kehittäminen

Vararehtori (opetus ja aluekehitys), laatupäällikkö/koulutusksen kehittämisryhmä, kehittämispäälliköt, koulutusohjelman henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämäkumappanit
Pedagogisen toiminnan arviointi ja kehittäminen (tki- ja pedagogiset katselmukset, kansalliset ja kansainväliset arvioinnit) Vararehtori ja palvelusuunnittelija (LbD- ja osaamisenjohtamispalvelut), Laurean asiantuntijat, laatupäällikkö, opiskelijat ja kumppanit
Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen LbD-pohjaisessa oppimisessa Koulutusohjelman henkilöstö ja opiskelijat