Yhteiset palvelut

 
Laurean toimintaprosessien mukaista toimintaa tuetaan ja edistetään palveluyksiköiden tuottamien palveluiden avulla. 
 
Palveluyksiköt ja vastuut:
  • LbD- ja osaamisenjohtamispalvelut, vararehtori Maarit Fränti
  • Verkosto- ja kehittämispalvelut,vararehtori Jouni Koski
  • Talous- ja tietohallintopalvelut, hallintojohtaja Kimmo Hannonen
 
Palveluyksiköiden tuottamien palveluiden kuvaukset (päivitään kevään 2012 aikana)
 
 
 

Hallinto-, henkilöstö-, ja kehittämispalvelut 

Korkeakoulutoimisto

Kirjastopalvelut

Kansainvälistämispalvelut

Ohjaus- ja opintososiaaliset palvelut sekä opiskelijahyvinvointi

Verkko-opiskelupalvelut

T&K-palvelut

Innovaatiopalvelut

Strateginen viestintä

Markkinointipalvelut

Talouspalvelut

Lakiasian palvelut

Kiinteistöpalvelut

IT-palvelut

Tietotuotanto- ja tietopalvelut

Laatujärjestelmäpalvelut