Osaamisen johtaminen

 

 
TAVOITE

Tavoitteena on varmistaa ydinosaamisen ajantasaisuus toiminnan ja strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Henkilöstön osaamista hyödynnetään laajasti laadukkaan kehittämispohjaisen oppimisen aikaansaamiseksi pedagogisessa-, t&k&i- ja aluekehitystoiminnassa.

 
TOIMINNOT ja VASTUUT / TOIMIJAT

Kehityskeskustelujen toteuttaminen/osaamisen kartoittaminen

Esimiehet, henkilöstö

Henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja kehittäminen

Vararehtorit, yksiköiden johtajat, henkilöstösuunnittelija 

Sisäisten ja ulkoisten auditointien järjestäminen ja niihin osallistuminen

Vararehtorit, laatupäällikkö/laatujärjestelmän kehittämisryhmä, henkilöstö, opiskelijat

Sisäisten benchmarkingtilaisuuksien järjestäminen ja niihin osallistuminen

Laatupäällikkö, henkilöstö, opiskelijat

Sisäsiten palvelujen arviointi ja kehittäminen

Vararehtorit, hallintojohtaja, yksiköiden johtajat, henkilöstö

Tavoitekohtaisten kehittämisryhmien perustaminen ja ryhmän tehtävän toteuttaminen

Rehtori, vararehtorit, yksiköiden johtajat, esimiehet, henkilöstö