Opintojen suunnittelu

TAVOITE

Tavoitteena on koulutusohjelmakohtaisten lukuvuosisuunnitelmien laatiminen opetussuunnitelmatyön pohjalta sekä henkilöstön työaikasuunnitelmien, lukuvuoden opintotarjonnan ja opintojen toteutussuunnitelman laatiminen. Opintojen suunnittelu mahdollistaa opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) mukaisen opintojen etenemisen ja tutkintojen normiaikaisen suorittamisen sekä vähäisen eroamisasteen.

TOIMINNOT /VASTUUTOIMIJAT

Opintotehokkuuden mittaritulosten ja opiskelijapalautteiden hyödyntäminen opintojen suunnittelussa

Johtoryhmä, yksiköiden johtajat/kehittämispäälliköt

Opiskelijahyvinvoinnin tukitoiminojen suunnittelu ja toteuttaminen

Ohjauksen kehittämisryhmä, erityisopettaja, opintopsykologi, oppilaitospastori, yksikkökohtaiset opiskelijahyvinvointiryhmät

Opiskelijahyvinvoinnin tukitoiminojen arviointi ja kehittäminen (opiskelijapalautteet, estteettömyys- ja turvakatselmukset)

Ohjauksen kehittämisryhmä, Laurean asiantuntijat, yksikkökohtaiset opiskelijahyvinvointiryhmät

Oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen

Yksiköiden johtajat/kehittämispäälliköt, henkilöstö ja opiskelijat

Lukuvuosisuunnitelman laatiminen

Lukuvuosisuunnitelman vastuuhenkilöt, yksiköiden johtaja/kehittämispäälliköt

Henkilöstön työn suunnittelu ja resursointi ​Yksiköiden johtajat/kehittämispäälliköt
Opintojen aikataulun laatiminen Yksiköiden johtajat/kehittämispäälliköt
​Opintojen toteuttamissuunnitelman laadinta edellisen toteutuksen opintojaksopalautteen/itsearvioinnin pohjalta ​Opettajatiimi/vastuuopettajat