Laurean johtamisjärjestelmän kehittäminen

 

TAVOITE

Tavoitteena on uudistaa ja kehittää osallistavaa ja visiopohjaista johtamista Laureassa.
 
TOIMINNOT /VASTUUTOIMIJAT
 

Strategioiden arviointi ja kehittäminen

Johtoryhmä, henkilöstö

Tulevaisuus- ja kehittämisseminaarit sekä Laurea-päivien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi

Rehtori, vararehtorit, hallintojohtaja, viestintäjohtaja, yksiköiden johtajat, henkilöstö

Johtamisjärjestelmän arviointi ja kehittäminen (johtamisen arviointipalaute, johtajiston kehittämisohjelmat/kehittämispäivät)

Kehittämisjohtaja, aluerehtorit

Laatujärjestelmän (sis. palautejärjestelmä) arviointi ja kehittäminen Laatupäällikkö/laatujärjestelmän kehittämisryhmä/palautejärjestelmän kehittämisryhmä, henkilöstö