Koulutusprosessi

Koulutusprosessin tavoitteena on keskitetyn opiskelijahaun ja opintoasiainhallinnon palvelujen hoitaminen viranomaistehtävänä. Tavoitteena on kehittämispohjaisen oppimisen (LbD) strategian mukaisen opetussuunnitelman toteuttaminen. Koulutusprosessi mahdollistaa opiskelijan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaisen osaamisen kehittymisen ja ammatillisen kasvun sekä opintojen sujuvan etenemisen

PROSESSIN OMISTAJAT 

- Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta (opetus ja aluekehitys)

OSAPROSESSIT

SEURANTA /ARVIOINTI

- Vetovoima
- Opintojen eteneminen
- Koulutuksesta eroaminen
- Koulutuksen läpäisy
- Opiskelijapalautteet
- Opiskelijaliikkuvuus FUAS-korkeakouluihin
- Suoritetut amk-opinnot
- Suoritetut ylemmät amk-opinnot
- Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot

KEHITTÄMINEN

- Opintotehokkuuden kehittäminen