Kehittämispohjaisen oppimisen prosessi

Laurean ydinprosessi, kehittämispohjaisen oppimisen prosessi pohjautuu Laurean yhteisiin arvoihin eli yhteisöllisyyteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja luovuuteen. Prosessi edistää tahtotilan ja Laurea strategian 2010–2015 toteuttamista. Kehittämispohjaisen oppimisen prosessin mukainen toiminta kattaa kansainvälisyys- ja aluekehitystehtävän, pedagogisen tehtävän, tutkimus- ja kehitystehtävän, innovaatiotoiminnan sekä yrittäjyyden edistämisen. Laurean muut prosessit eli koulutus-, strategia- ja johtamis- ja henkilöstöjohtamisprosessi tukevat tämän prosessin toteuttamista.
Kehittämispohjaisen oppimisen prosessin tavoitteena on ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikuttaa tuleviin muutoksiin. Toiminnalla mahdollistetaan tulevaisuusorientoituneen osaamisen kehittäminen opiskelijalle, Laurealle ja työelämälle. Tavoitteena on tuottaa laadukasta oppimista, joka edistää opiskelijoiden työllistymistä sekä saa aikaan vaikuttavaa innovaatiotoimintaa.

PROSESSIN OMISTAJAT

Pääomistaja:
- Rehtori Jouni Koski

Osaprosessit:

Kansainvälisyys- ja aluekehitystoiminta-Rehtori Jouni Koski
- Vararehtori Maarit Fränti
- Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta
- Vararehtori Kimmo Hannonen

Pedagoginen toiminta
-
Vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta

Tutkimus- ja kehitystyö, innovaatiotoiminta sekä yrittäjyyden edistäminen
-
Vararehtori Maarit Fränti

 OSAPROSESSIT

1. Kansainvälisyys- ja aluekehitystoiminta 
2. Pedagoginen toiminta
3. Tutkimus- ja kehitystyö, innovaatiotoiminta sekä yrittäjyyden edistäminen

SEURANTA/ ARVIOINTI

- Oppiminen tutkimus- ja kehitystyössä
- Valmistuvien opiskelijoiden osaamisen kehittyminen
- Opiskelijayrittäjyys
- Työllistyminen
- Kansalliset ja kansainväliset arvioinnit
- Kansallinen kilpailtu tutkimusrahoitus
- Kansainvälinen t&k&i-rahoitus
- Julkaisut
- Keksintöilmoitukset
- Tki- ja pedagogiset katselmukset
- Sidosryhmäpalautteet
- Opetussuunnitelmien arviointi
- Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat
- Opinnäytetyöt alueelle
- Avoin AMK-opinnot ja muut erillisopinnot

 KEHITTÄMINEN 

- Kehittämispohjaisen oppimisen kehittäminen
- Tutkimus- ja kehitystyön, innovaatiotoiminnan sekä kansainvälisyys- ja aluekehitystyön kehittäminen