Henkilöstöjohtamisprosessi

Henkilöstöjohtamisprosessin tavoitteena on sitouttaa ja motivoida henkilöstö. Päämääränä on hyvinvoiva henkilöstö, jolla on strategisiin tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaista osaamista.

 PROSESSIN OMISTAJAT

- Vararehtori Maarit Fränti, LbD-ja osaamisenjohtamispavelut
- Vararehtori Jouni Koski, Verkosto- ja kehittämispalvelut

 OSAPROSESSIT

SEURANTA JA ARVIOINTI
 
- Henkilöstön kansainvälistäminen
- Henkilöstön työhyvinvoinnin arviointi
- Koulutus- ja kehittämistilaisuuksien arviointi
- Kehityskeskustelut ja osaamisen arviointi
- Sisäisten palvelujen arviointi

KEHITTÄMINEN

- Osaamisen ja henkilöstön kehittäminen