Kansainvälisyys- ja aluekehitystoiminta

 

TAVOITE

Kansainvälisyys- ja aluekehitystoiminta edistävät Laurean kansainvälisyysstrategian toteuttamista. Tavoitteena on toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja heikkojen signaalien tunnistaminen, kumppanuuksien kehittäminen, verkostojen rakentaminen ja verkostoissa toimiminen. Tavoitteena on kehittää Laureasta aidosti kansainvälinen korkeakoulu, joka mahdollistaa Laurean kansainvälisen kilpailukyvyn.

 
TOIMINNOT/VASTUUTOIMIJAT
 

Strategisten kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien ylläpito ja kehittäminen

Rehtori, vararehtorit, Laurean asiantuntijat

Alueneuvottelukuntatoiminta

 

 

 


Rehtori, vararehtorit, viestintäjohtaja, johtoryhmä, Laurea Oy:n osakkaiden virkamiesjohdon, elinkeinoelämän, aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisedustus

International Advisory Board-toiminta

 

 

Rehtori, vararehtorit, viestintäjohtaja, johtoryhmä, kansainvälisten tiedekorkeakoulujen edustajat

Osaamiskeskustoiminta

Laurean asiantuntijat

Strategiset huippuosaamisen keskittymät (SHOKit) ja siihen liittyvä toiminta

Laurean asiantuntijat

 

Toimialaverkostoissa toimiminen

Laurean asiantuntijat

Yhteistyö omistajien kanssa

Rehtori, vararehtorit