Toiminnan suunnittelun perusta, Plan​

Laurean toiminnan suunnittelua ohjaavat Laurean määrittämät arvot, tahtotila, strategiat, profiili ja painoalat.

Laurean strategiat toteuttavat tahtotilaa ja määrittävät toiminnalle konkreettiset tavoitteet. Strategisten päämäärien saavuttamiseksi on tunnistettu kriittiset menestystekijät ja ja niiden mukaiset tulostavoitteet, joiden saavuttamista tarkastellaan säännöllisesti.

Kriittiset menestystekijät:

  • Kehittämispohjainen oppiminen

  • Tutkimus- ja kehitystyö, innovaatiotoiminta sekä aluekehitystyö

  • Opintotehokkuus

  • Osaamisen, henkilöstön ja talouden johtaminen

Laurean toiminta on organisoitunut seitsemään yksikköön ja yhteisiin palveluihin. Laureassa käytännön laatutoimintaa toteuttaa laatutoimijaverkosto, jossa laurealaisilla ja keskeisillä sidosryhmillä on määritellyt roolit ja tehtävät.

Laurean toimintaa ohjaa myös FUAS-liittoumastrategia 2011-2015 ja sen pohjalta vuosittain toteutettava strategian toteuttamisohjelma sekä liittoumasopimus.