Tikkurilan yksikön hoitotyön opiskelijat jakoivat hyvinvointia vantaalaisille Tikkurilan rautatieasemalla 16.5.

Vantaan kaupunkijuhla 12. - 16.5.2012 tarjosi designpääkaupunkivuoden merkeissä tapahtumia, elämyksiä ja energiaa. Teemalla Hyvinvointia vantaalaisille Laurea Tikkurilan hoitotyön opiskelijat istuttivat junaa odottavia matkailijoita nojatuoliin Tikkurilan rautatieasemalla keskiviikkona 16.5 klo 12.00 - 16.00 välisenä aikana.

Rautatieasema osoittautui oivalliseksi tapahtumapaikaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Laurea Tikkurilasta tapahtumaan osallistuivat hoitotyön opiskelijat Tuuli Loimula, Eija Hakonen, Tuula Tervonen, Satu Bergdahl, Hanna Janhunen, Laura Harle, Annamari Viljanen sekä ohjaava opettaja Eija Okker-Tikkunen. Ryhmä teki Tikkurilan yksikköä tutuksi kohti pohjoista matkaaville nuorille ja erityisesti ammatinvalintaa pohtiville nuorille naisille.

Tapahtumassa opiskelijat mittasivat verenpaineita ja antoivat matkaajille sydänterveyttä edistävää ohjausta sekä niska-hartiahierontaa, josta paikalle tulleet erityisesti pitivät. Kontakteja keskiviikkoiltapäivän aikana muodostui noin 60 - 70. Sukupuoli- ja ikäerot olivat selkeästi havaittavissa. Keski-iän ylittäneet naiset olivat selkeimmin edustettuina, vaikka ryhmä lähestyikin sekä nuoria että vanhempia naisia ja miehiä. Monikulttuurisuus oli näkyvää.

”Osa hieman hämmentyi lähestymistämme ja teemaamme. Olihan tapahtumapaikka ei-perinteinen terveysalalle eikä jalkautuminen suoraan ihmisten pariin ole perinteinen lähestymistapa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.”

Oppimiskokemukset tapahtumasta olivat hyvät. Tapahtuman toteutus noudatti projektiosaamisen periaatteita: ensin kartoitetaan tausta ja tarpeet sekä luodaan aiheen teoreettinen kehys. Tämän jälkeen suunnitellaan toteutus sekä toteutuksen arviointi. Vantaan kaupunkijuhla 2012 oli erinomainen tapa oppia paitsi substanssi- (sydänterveys) myös sosiaalisia taitoja, terveysviestinnän elementtejä sekä projektissa työskentelyä.