3.4.2012 9:45
FUAS–liittouman ammattikorkeakouluissa työelämäläheistä oppimista ja opetusta
Kuvassa: Arvioitsijat Gene Roth, Pekka Auvinen ja John Pratt haastattelemassa koulutusohjelman edustajia Laureassa.


FUAS- liittouman ammattikorkeakoulujen Curriculum Review´n arviointivierailut toteutettiin 14.–16.3.2012. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii professori John Pratt (University of Brighton) ja jäseninä professori Gene Roth (Southern Illinois University the U.S) sekä KT Pekka Auvinen (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu). Arvioitsijat vierailivat päivän kussakin FUAS-ammattikorkeakoulussa ja tapasivat koulutusohjelmien edustajia, opiskelijoita ja työelämäkumppaneita.

Arvioitsijoiden mielestä useampi koulutusohjelma on ns. pioneeriohjelma, koska koulutusohjelmat olivat innovatiivisia, ohjelmia on kehitetty rohkeasti ja kehitystyössä on uskallettu ottaa myös riskejä. Arvioitsijoiden mukaan kaikista arviointiin osallistuvista koulutusohjelmista välittyi vahva työelämäläheinen oppiminen ja opetus. Koulutusohjelmat olivat löytäneet moninaisia yhteistyömuotoja työelämän kanssa, ja koulutusohjelmien TKI -toiminta kiinnittyy aidosti työelämäkäytäntöjen kehittämiseen. Työelämä tulee erilaisin ja erikokoisin hankkein osaksi oppimista. ”Reflektoiva toimija menee sinne missä käytännön tekijät ovat.”

Arvioitsijat olivat innostuneita opiskelijoiden aktiivisesta roolista opinnoissaan ja opiskelijoiden vastuusta erilaisissa työelämähankkeissa. Osallistuneiden koulutusohjelmien kansainvälistyminen sai kiitosta, ja erityisesti arvioitsijat olivat vaikuttuneita vasta jonkin aikaa toimineiden koulutusohjelmien kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Arvioitsijat olivat myös kiinnostuneet FUAS-liittouman vaikutuksista koulutusohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisen tärkeänä arvioitsijat pitivät sitä, miten FUAS–liittouma näyttäytyy opiskelijoille. FUAS-ammattikorkeakoulujen pedagogisissa ratkaisuissa on moninaisuutta ja erilaisuutta, ja arvioitsijat kehottivatkin hyviä käytänteiden jakamiseen ja mallintamiseen FUAS-liittouman sisällä. Arvioitsijoiden mukaan Ammatillinen opettajakorkeakoulu antaa FUAS-liittoumalle hyvän mahdollisuuden ja alustan pedagogiselle kehittämiselle, jota voi hyödyntää liittouman sisällä ja esimerkiksi kehitettäessä kesäopintoja ja eOppimista.

Opetussuunnitelmien arviointiin osallistui jokaisesta FUAS-ammattikorkeakoulusta neljä koulutusohjelmaa, joista yksi oli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava. Arvioinnin tavoitteena oli arvioida ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien kokonaisuutta suhteessa kansallisiin ja kansainvälisiin tavoitteisiin sekä korkeakoulujen omiin strategioihin ja painoaloihin, erityisesti TKI-toimintaan. 

Arviointitulokset ja -raportti julkistetaan 14.9.2012 Tikkurilan Laureassa  järjestettävässä seminaarissa.


Lisätietoa:
projektijohtaja Päivi Huotari etunimi.sukunimi@hamk.fiprojektipäällikkö/sihteeri Eeva Lassila etunimi.sukunimi@laurea.fi