9.5.2012 13:30
Ammattikorkeakoulujen TKI-työn tarpeellisuus tunnustettu
Ammattikorkeakoulujen edustajat kokoontuivat 7.-9.5.2012 yhteisille AMK-2012 päiville Silja Symphonylle. Seminaarissa julkistettiin uunituore Korkeakoulujen arviointineuvoston raportti
From the bottom up (http://www.kka.fi/index.phtml?C=103&product_id=253&s=4), joka käsittelee ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) arvioinnin tuloksia. Raportin ja sen tulokset esitteli arviointiryhmän puheenjohtaja professori Peter Maassen Oslon yli-opistosta.
 
Kansainvälisen arviointiryhmän arvion mukaan ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ohjausta, lainsäädäntöä ja rahoitusta on vahvistettava huomattavasti. Merkittävimmille suomalaisille tutki-musrahoittajille, TEKESille ja Suomen akatemialle, ei ole osoitettu selkeää roolia AMKien TKI-toiminnan rahoituksessa. Myös poliittisilta päättäjiltä odotetaan selkeää viestiä ammattikorkeakouluille TKI-toiminnan tärkeydestä suomalaisen yhteiskunnan ja sen kilpailukyvyn kehittämiselle.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n puheenjohtaja Markku Lahtinen on tyytyväinen siitä, että kansainvälisen arviointiryhmän loppupäätelmät tukevat myös ammattikorkeakoulujen omia tavoitteita. Hän pitää raporttia tärkeänä myös koko suomalaisen yhteiskunnan uudistumisen kannalta.
"TKI-toiminta on määriteltävä ammattikorkeakoulujen yhdeksi tärkeäksi tehtäväksi tulevassa laissa”, hän sanoo. ”TKI-toiminnan merkitys suomalaisen työ- ja elinkeinotoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa on yhä merkittävämpää.”

Nyt 16. kertaa järjestettyjen AMK-päivien teemana oli Itämeri koulutus- ja talousalueena. Päiville osallistui 380 ammattikorkeakoulujen asiantuntijaa eri puolilta Suomea ja eri Itämeren maista. Opetus- ja kulttuuriministeri Jukka Gustafsson totesi omassa puheenvuorossaan, että ammattikorkea-koulujen panos suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen on ollut kiistaton ja ammattikorkeakouluilla on oltava parhaat mahdolliset edellytykset toteuttaa tehtäviään myös tulevaisuudessa.

Europarlamentaarikko Carl Haglund puhui seminaarissa Itämerialueen tulevaisuudesta. Hän korosti että ammattikorkeakouluilla on tärkeä tehtävä kouluttaessaan osaajia esimerkiksi Cleantech-alan tarpeisiin. Hänen mukaansa se on pohja hyvinvoinnille, johon meillä kaikilla Suomessa on myös jatkossa oikeus.
 
---
Lisätietoja
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, www.arene.fi
Puheenjohtaja
Markku Lahtinen, p. 050 524 6525, markku.lahtinen@tamk.fi