Yhteistyökumppanit

 


 

​Laurea SHOWROOM – Kampus Kampissa helmikuussa 2012

Helmikuussa Kampin kauppakeskuksessa liikkuneet saattoivat huomata värikkään tilan, jossa oli monipuolista ohjelmaa aamusta iltaan. Kyse oli Laurean SHOWROOM –tempauksesta, jonka ideana oli tuoda Suomen neljänneksi suurimman ammattikorkeakoulun LbD-opiskelumetodi esiin uuden konseptin kautta.

Paraatipaikalle pystytetyssä Laurea SHOWROOMissa ideana oli viedä opiskeluarki kauppakeskukseen ja näyttää suurelle yleisölle käytännössä, millaista ammattikorkeakouluopiskelu on. Lisäksi SHOWROOMissa kuultiin yhteistyöyritysten luennoitsijoita ja puheenvuoroja. Laurea SHOWROOM oli avoinna Kampin kauppakeskuksessa koko helmikuun 2012 ajan.

- Näitä projektiryhmiä ja luentoja sai kuka tahansa tulla seuraamaan ja kuuntelemaan, ja tietysti kyselemään opiskeluasioista. Tavoitteena oli tuoda ammattikorkeakouluopiskelua tutuksi ja mikä olisikaan parempi paikka siihen kuin kauppakeskus, jossa liikkuu yli 100 000 asiakasta päivässä, toteaa tapahtuman projektipäällikkö Aino Maijala. Maijala on hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opiskelija Leppävaaran yksiköstä. 

Laurea SHOWROOM toteutettiin LbD-mallin hengessä yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa ja opintojaksoihin kytkettyinä projekteina. Yhteistyökumppaneita tapahtumassa oli kaiken kaikkiaan huikeat 40. Yhteistyökumppanit osallistuivat myös tapahtuman ohjelman tekoon muun muassa erilaisten workshopien myötä.

Laurea SHOWROOMin suunnitteluun ja toteutukseen osallistui erilaisten projektien, opinnäytetöiden ja harjoitteluiden myötä useampi sata opiskelijaa Laurean kaikista yksiköistä.

- Työskentely opiskelijoiden kanssa oli antoisaa ja olen varma, että tapahtuman järjestelyihin osallistuneet oppivat palvelu- ja tapahtumamarkkinoinnista paljon nimenomaan käytännön työn kautta, lisää Aino Maijala.

Laurea SHOWROOMissa esiteltiin helmikuun aikana kaikki Laurean yksiköt ja koulutusohjelmat. SHOWROOMissa vietettiin myös mm. kansainvälisyyspäivää ja tutustuttiin Laurean hankkeisiin ja projekteihin TKI-päivässä. Koska opiskeluarki ei ole pelkkää puurtamista, tapahtumapäivistä osa varattiin opiskelijoiden hyvinvoinnille sekä hyväntekeväisyys- ja opiskelijakuntatoiminnalle.

Opiskelupolun mukaisesti kuukausi huipentui ura- ja rekrytointiviikkoon, jonka aikana esiteltiin mahdollisuuksia edetä valmistumisen jälkeen työelämässä. Yhteistyökumppaneiden avustuksella opiskelijoille annettiin ohjausta työnhakuprosessiin muun muassa CV-klinikalla. Opiskelijayrittäjyys oli myös Laurean painoalojen mukaisesti yksi tärkeistä teemoista SHOWROOMissa. Paikan päällä kuultiin muun muassa monia Laureasta valmistuneita yrittäjiä, vietettiin yrittäjyystiistaita sekä pidettiin muita Laurea Entrepreneurship Societyn järjestämiä tilaisuuksia.

- Laurea SHOWROOM -tapahtuma onnistui kokonaisuutena asetettuihin tavoitteisiin nähden erittäin hyvin. Niin ohikulkijat, yhteistyökumppanit kuin laurealaisetkin ovat olleet tapahtuman ilmeestä ja ohjelman annista iloisesti yllättyneitä. Positiivisten kokemusten pohjalta uutta, vastaavanlaista tapahtumaa on hyvä suunnitella myös tulevaisuudessa, tiivistää Laurean markkinointipäällikkö Sanni Peltonen.

Laurea SHOWROOMin tavoitteena oli esitellä Laurean koulutustarjontaa mutta myös tarjota opiskeluneuvontaa ja uraohjausta opiskelusta kiinnostuneille oman alan löytämiseksi.

- Meille on tärkeää, että Laureaan tulee sellaisia opiskelijoita, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita alasta ja motivoituneita opiskeluun. Jatkossa tulemme tekemään enemmänkin osallistavaa hakukampanjointia, jossa pääosassa on itse hakija eikä niinkään Laurea, Sanni Peltonen kommentoi.

 

 Lisätietoja

 

Markkinointipalvelujen tilauksesta tapahtumasta on valmistella kaksi opinnäytetyötä kevään aikana. Toisessa työssä keskitytään yhteistyökumppanipalautteeseen ja toisessa kävijäanalyysiin. Tutkimusten tulokset julkaistaan tällä sivulla niiden valmistuttua.

 

 Yhteystiedot

 

​Lisätiedot tapahtumasta ja yhteistyökumppanuudesta Laurean kanssa:

Laurean markkinointipalvelut
markkinointipäällikkö
Sanni Peltonen
p. 046 856 7272
sanni.peltonen(at)laurea.fi