8.6.2012 10:00
Urheiluseuran juniorijoukkueen sponsorihakuun uusia menetelmiä

Toukokuussa 2012 valmistuneessa liiketalouden opinnäytetyössä pohditaan, mitkä tekijät vaikuttavat sponsorihaun tulokselliseen toteuttamiseen. Työn tavoitteena oli löytää 2002-ikäluokan salibandyjoukkueelle sponsori.

Opinnäytetyössä tutustuttiin sponsorointiin tarkastelemalla, mitä sanalla ”sponsorointi” tarkoitetaan, mihin suuntaan sponsorointi on lähiaikoina muuttumassa sekä miten sponsorointi eroaa esimerkiksi mainonnasta ja hyväntekeväisyydestä.

Lisäksi sponsorointia käsiteltiin yrityksen näkökulmasta pohtimalla, mitkä tekijät vaikuttavat sponsorointipäätöksiä tehtäessä ja mitä sponsorit yhteistyön kautta tavoittelevat. Ymmärtämällä eri osapuolten näkökantoja pyrittiin saamaan aikaan mahdollisimman toimiva sponsorihaun kokonaisuus.

Työn aikana rakennettiin juniorijoukkueelle oma sponsorihakumalli kahta sponsorihakumenetelmää hyödyntäen. Seitsemääntoista yritykseen otettiin yhteyttä ja ehdotettiin yhteistyökumppanuutta. Potentiaaliset sponsorit jaettiin neljään pääryhmään joukkueen liitettävien ominaisuuksien perusteella: urheiluliikkeet, terveystuotteiden myyjät ja valmistajat, paikalliset yritykset ja muut yritykset. Kahden yrityksen kanssa sponsorointiyhteistyötä pohditaan jälleen kesän jälkeen.

Työn aikana selvisi, että yritykset tarvitsevat sponsorointipäätöksen tekoon huomattavasti enemmän aikaa kuin opinnäytetyön aikana oli mahdollisuus tarjota. Lisäksi esille nousi uusia ideoita, joita voi hyödyntää yhteistyössä. Joukkue, jolle haettiin sponsoria, on aikaisemmin painattanut sponsorin logon asuihinsa. Jatkossa voisi kuitenkin harkita uusia menetelmiä, kuten tekstiilitarrojen käyttöä. Tarrat ovat irrotettavissa, joten yrityksille voitaisiin myydä tilaa peliasusta lyhyemmäksi ajaksi.

Jatkossa kohdejoukkue harkitsee uusien menetelmien kelpoisuutta. Mikäli menetelmät näyttävät toimivilta, joukkue muokkaa sponsoripakettiensa sisältöä. Toistaiseksi joukkueen sponsorihaku jatkuu.

 

 Lisätietoja

 
​Tiedote on liiketalouden koulutusohjelman opiskelija Leila Haapasalmen kypsyysnäyte.
 
Opinnäytetyö tallennetaan Theseus-tietokantaan, jonka löydät osoitteesta https://publications.theseus.fi/
 
Lisätietoja:
Lehtori Eeva Miettinen
eeva.miettinen(at)laurea.fi
Laurea Otaniemi