Laurean SOME-ohjeet

1 Mikä on sosiaalinen media?
 
Sosiaalinen media (some) on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, johon läheisesti liittyvät yhteisöllisyys ja sisältöjen jakaminen. Laurea tunnistaa sosiaalisen median tuoman lisäarvon verkostoitumisen, osaamisen kehittämisen ja markkinoinnin välineenä. Sosiaalinen media sisältää laajan valikoiman välineitä, joita voit käyttää sekä henkilökohtaisiin että ammatillisiin tarkoituksiin. Sosiaalisen median palveluista osa on avoimia kaikille käyttäjille ja osa suljettuja, vain tietylle käyttäjäryhmälle rajattuja.

Uusia välineitä tuotetaan jatkuvasti. Tärkeintä ei ole kokeilla kaikkia välineitä, vaan löytää itselle ja ryhmälle sopivat viestintäkanavat. Leiki ja kokeile – heikoista signaaleista voit löytää uusia ideoita. Sosiaalista mediaa seuraamalla saatat löytää kanavan, jota yhteisösi jäsenet kuuntelevat spontaanisti.
 
Sosiaalisen median tulevaisuutta ei kukaan pysty varmasti ennustamaan. Kun yritykset ja organisaatiot vähentävät liikkumiseen käytettäviä resursseja, tulevat tietoliikenneyhteydet tarjoamaan mahdollisuuden yhteisölliseen työskentelyyn ja verkossa työskenteleminen lisääntyy. Kännyköiden, sähköisten lukulaitteiden ja muiden päätelaitteiden kehittyessä ihmiset voivat yhä helpommin olla yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Lisäksi yrityksiä kiinnostavat verkkoyhteisöistä esiin nousevat uudet tuotanto- ja jakelumallit sekä ansaintalogiikat. Opiskelu verkon välityksellä tulee kasvamaan erityisesti aikuiskoulutuksessa ja ylempään korkeakoulu-tutkintoon johtavassa koulutuksessa.  
 
2 Sinä ja some
 
Sosiaalisessa mediassa oman roolin löytäminen vie aikaa, joten kannattaa lähteä liikkeelle tarkkailemalla muiden toimintaa. Seurattuasi ensin muita, voit luoda oman profiilisi ja kommentoida muiden tuottamia sisältöjä sekä alkaa julkaista omia sisältöjä. Some:ssa sisällöt ovat tilapäivityksiä, blogikirjoituksia, nettisivuja, omia ääni/musiikkituotoksia, videoita tai artikkeleita – keskeistä on sisältöjen yhteisöllinen luonti ja kommentointi.
 
Kaikkiin mahdollisiin kanaviin ei kannata suin päin rynnätä toitottamaan sanomaansa, vaikka tuntuisikin, että kaikki muut siellä jo olisivat. On hyvä miettiä itselleen sosiaalisen median strategia: millaista sisältöä ja kuinka usein haluaa ja pystyy jakamaan. Tee itsellesi selväksi yhteisöön liittyessäsi, mikä funktio sillä on sinulle. Toimitko täällä kavereiden kanssa, haluatko verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa vai esiinnytkö kenties organisaation edustajana? Sosiaalisessa mediassa roolit menevät usein päällekkäin, etkä aina voi noin vain vaihtaa roolia organisaation työntekijästä yksityishenkilöksi.
 
Harkitse siis aina mitä sisältöjä tuotat ja kenet hyväksyt verkostoosi. Biletys-kuvat eivät ehkä sovi verkostoon, jossa oma esimiehesi on jäsenenä. Ne eivät myöskään sovi sivuille, joita lukee tuleva työnantajasi. Verkossa julkaistuista sisällöistä jää pitkät jäljet. Mitä ikinä tuletkin julkaisseeksi, se seuraa sinua verkkomaailmassa pitkään. Et voi ehkä koskaan kokonaan poistaa jotakin sisältöä verkosta, vaikka haluaisit.
 
Kun toimit työajalla sosiaalisessa mediassa, toimit työroolissa ja sinun tulee sopia siitä oman esimiehesi kanssa. Esiinny aina omalla nimelläsi ja toimi kyseisen organisaation arvojen mukaisesti.

3 Some ja asiantuntijuus
 
Sosiaalisessa mediassa asiantuntijan aseman saavuttaminen vaatii pitkäaikaista paneutumista, saavutat yhteisön kunnioituksen hiljalleen. Verkko mahdollistaa kuitenkin helpon ja nopean yhteydenpidon muihin oman alasi asiantuntijoihin, joihin ehkä reaalimaailmassa olisi vaikeampi luoda kontaktia esimerkiksi aikatauluongelmien tai maantieteellisen etäisyyden takia. Parhaimmillaan syntyy asiantuntijaverkostoja, joista saat itse tukea ja kehitysideoita ja voit vastavuoroisesti itse antaa lisäpotkua muiden jäsenten työhön ja ajatuksiin.
 
Sosiaalisessa mediassa voit luoda myös itsellesi koko ajan karttuvan CV:n tai käyntikortin, jonka avulla sinut löydetään esimerkiksi asiantuntijuutesi kautta. Aktiivisella tuotannolla voi nopeastikin muuttaa suuntaa, jos asiantuntijuus painottuu välillä muualle.

4 Some ja oppimisprosessin ohjaus
 
Sosiaalisen median välineillä on mahdollista tehdä yhteisöllistä oppimisprosessia läpinäkyväksi. Some-välineitä voidaan linkittää Laurean tarjoamiin työvälineisiin siten, että ryhmän yhteinen työtila verkossa, ”kotipesä”, voi sijaita esimerkiksi Optimassa, vaikka sisältöä tuotetaan ja julkaistaan myös muissa välineissä. Kotipesään kerätään linkit ja tietovirrat. Kotipesässä organisoidaan yhteistyöskentely ja kerätään palaute sekä prosessista että tuotoksista. Sosiaalisen median välineillä vertaisarviointi ja työelämäedustajien antamaa palautetta voidaankin toteuttaa entistä joustavammalla tavalla. Opiskelija voi itse julkaista näytteitä osaamisestaan työnantajille ja hänellä säilyy mahdollisuus käyttää itse tuottamiaan sisältöjä myös hankkeen tai opintojakson päätyttyä. Tämä johtaa osaamisen pitkäjänteiseen kehittämiseen henkilökohtaisella tasolla.
 
Ohjaajan tulee aina sopia opiskelijoiden ja hankekumppaneiden kanssa, milloin käytetään avointa ja milloin suljettua järjestelmää. Silloin kun opiskelijat perustavat itse omia opiskelua tukevia ryhmiä someen, tulee muistaa, että kaikki opintoihin liittyvä oleellinen tieto tulee olla saatavissa Laurean järjestelmissä. Opiskelijoita ei voi pakottaa liittymään some-järjestelmiin. Yrityskumppaneiden kanssa toimittaessa palvelujen käyttöehtoihin perehtyminen sekä tietosuoja- ja tietoturvakysymykset ovat erityisen tärkeitä selvittää työvälineitä valittaessa. Jos päätätte käyttää ilmaisia some-välineitä, tulee hankkeen itse huolehtia sisältöjen säännöllisestä varmuuskopioinnista, sillä tiedot eivät ole samalla tavalla turvassa kun Laurean järjestelmissä.
 
Aina kun teet jotakin, teet sen sitten omassa työssä tai porkkanamaalla, olet vastuussa omista tekemisistäsi. Kohtele aina muita kunnioittavasti äläkä loukkaa muiden yksityisyyden suojaa.  Älä julkaise muiden henkilöiden nimiä, kuvaa tai muita tunnistettavia tietoja sosiaalisessa mediassa ilman lupaa. Vihamielinen käyttäytyminen ja viestintä johtaa selvityksiin ja se voi johtaa jopa oikeudellisiin toimenpiteisiin.
 
Muista, että sosiaalisessa mediassa ihmiset voivat olla jotakin muuta kuin mitä he väittävät olevansa. Ystäväksi tarjoutuva epärehellinen henkilö voi tahallaan johtaa harhaan esimerkiksi rikollisissa aikeissa. Joillekin henkilöille nimimerkin takaa tai virtuaalihahmon avulla toimiminen voi kuitenkin mahdollistaa vaikeiden asioiden ja tunteiden käsittelyn. Henkilökohtaisia asioita ei silti tule käsitellä sosiaalisessa mediassa alusta loppuun asti, vaan keskustelut tulee tarvittaessa ohjata Laurean omiin palveluihin tai muuhun sopivaan ympäristöön.

5 Some Laureassa

Sosiaalinen media on tärkeässä roolissa Laurean brändin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Brändilupauksen tulee olla sisäistetty organisaatiossa (koko henkilöstö ja opiskelijat) ja sen tulee näkyä kaikessa kommunikoinnissa ja markkinointiviestinnässä johdonmukaisesti – visuaalisesti ja verbaalisesti. Jokainen meistä laurealaisista on tärkeä lenkki Laurean brändin rakentamisessa ja kehittämisessä. Kaikki se mitä teemme ja lupaamme, miten puhumme ja viestimme vaikuttaa imagoomme. Olemme kaikki Laurean käyntikortteja.

Virallisten kotisivujen lisäksi Laurealle tärkeät kohderyhmät seuraavat entistä enemmän organisaatioiden viestintää sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kautta on mahdollista tavoittaa suuret massat kohderyhmässä, mutta myös kohdentaa viestejä rajatulle joukolle. Kaiken tarkoituksena on kuitenkin tuottaa kohderyhmille lisäarvoa.

Laurean sidosryhmäpalvelut koordinoivat Laurean sisäistä ja ulkoista maineenhallintaa sekä näkymistä sosiaalisessa mediassa. Kun Laurealle luodaan uusi some-sivu tai some-yhteisö, sen omistajana ja hallinnoijana toimii se yksikkö, jonka tarpeita se palvelee. Omistajan tulee nimetä sille pääkäyttäjä tai pääkäyttäjät ja ilmoittaa asiasta Laurean sidosryhmäpalvelulle.

Omistajan tulee varata sosiaalisen median käyttöön riittävästi resursseja sivun tai yhteisön sisällön suunnittelemiseen, ylläpitämiseen ja seuraamiseen. Blogeja, mikroblogeja ja yhteisöpalvelujen sivuja tulee päivittää säännöllisesti, ja niiden kautta esitettyihin kysymyksiin tulee vastata kuten muuhunkin palautteeseen. Pääkäyttäjän tulee myös valvoa saapuneita kirjoituksia ja poistaa asiattomat viestit. Sosiaalisessa mediassa odotukset vastausten nopeuden suhteen ovat suuremmat kuin verkkosivuilla yleensä, toisaalta ylitiedottamistakin on vältettävä. Tärkeintä on noudattaa kunkin sosiaalisen median yhteisön pelisääntöjä ja toimia niiden käytäntöjen mukaan.

Sosiaalista mediaa ei tule käyttää piilomarkkinointiin. Esimerkiksi keskustelufoorumeille ei tule julkaista mielipiteeksi puettuja mainoksia Laureasta. Mikäli Laurea organisaationa tai henkilöstö
työtehtäviinsä liittyen osallistuu keskusteluihin, on syytä kertoa rehellisesti mistä ja keneltä viesti tulee.

Kaikkien sisältöjen, esimerkiksi videoiden tekemisessä, tulee ottaa huomioon niiden riittävä laatu. Huonosti tehty video voi nopeasti saavuttaa kielteistä kuuluisuutta videoiden jakopalveluissa, kuten YouTubessa.

Sosiaalisen median käytössä tulee noudattaa hyvää hallinnointitapaa, ottaen huomioon eri tietoaineistoja koskeva lainsäädäntö ja käytettävän palvelun käyttöehdot. Huonosti hoidettuna sosiaalisen median välineiden käyttö voi olla jopa haitallista Laurean maineelle. Tästä syystä markkinointikanavat ja sisällöt tulee valita suunnitelmallisesti ja kohderyhmälähtöisesti.

Sosiaalista mediaa ja siellä käytäviä keskusteluita voidaan seurata erilaisilla työkaluilla. Laurean sidosryhmäpalvelut seuraavat keskusteluja aktiivisesti ja reagoivat niihin tapauskohtaisesti. Jos huomaat verkossa sisältöä, johon tulisi reagoida, voit ilmoittaa asiasta sähköpostilla osoitteeseen viestinta@laurea.fi tai käyttämällä intran palautelomaketta.
 
6 Tietoturva ja tekijänoikeudet

Onnistunut sosiaalisen median hyödyntäminen edellyttää, että olet perehtynyt myös tietoturva-asioihin. Tässä muutamia perusvinkkejä:

• Huolehdi, että sinulla on voimassaoleva haittaohjelmien suojaus tietokoneessa ja kännykässä.
• Valitse yksilöllinen ja monimutkainen salasana, joka ei ole ulkopuolisten arvattavissa.
• Älä käytä Laurean tietoverkon käyttäjätunnus/salasana –yhdistelmää sosiaalisen median välineissä.
• Älä hyväksy verkostoon tuntemattomia henkilöitä.
• Älä avaa epäilyttäviä linkkejä tai viestejä.
• Huolehdi omasta ja muiden yksityisyyden suojasta.

Noudata Laurean tietoverkon ja –järjestelmien käyttösääntöjä, kun olet Laurean verkossa tai muuten käytät Laurean työvälineitä. Laurean IT-palvelut seuraavat aktiivisesti verkon tietoturvariskejä.  Tietoturvasyistä johtuen Laurea voi joutua rajoittamaan tai kieltämään joidenkin some-välineiden käytön Laurean tietokoneissa ja tietoverkossa.

Ennen rekisteröitymistäsi sosiaalisen median palveluihin, lue huolellisesti käyttöehdot. Niistä selviää mm. kenellä on tekijänoikeudet julkaistuihin sisältöihin. Jokainen käyttäjä vastaa itse sosiaalisen median palveluihin tallentamistaan sisällöistä. Sisällöntuottajalla pitää olla käyttöoikeudet julkaisemiinsa kuviin, musiikkiin ja videoihin. Muiden teksteihin tai aineistoihin viitattaessa pitää noudattaa hyviä viestinnällisiä tapoja (tekijät ja lähde mainittava). Creative Commons –lisenssointi (http://creativecommons.fi/) on yleisesti käytössä sosiaalisessa mediassa.
  


 

 Keskeisiä SOME-palveluita

 

Yhteisöllisiä alustoja

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn (erityisesti ammatilliseen verkottumiseen)
 • Kyvyt.fi (ePortfolio)
 • Massidea.org
Julkaisualustoja
 • blogit
 • wikit
Verkkoneuvotteluihin
 • Skype
 • Adobe Connect
Kuva- ja videoalbumien jakoon
 • Flickr
 • Youtube
Esitysgrafiikan jakoon
 • Slideshare
 • Google Docs
Virtuaalimaailmoja
 • Second Life
 • Habbo Hotel
 

 Lisätietoja

 
​Lisätietoja saat sähköpostilla osoitteista verkko-opetus@laurea.fi ja viestinta@laurea.fi.
 

 Lisää aiheesta