Opetus ja opinnot

Laurea tarjoaa opiskelijoilleen suuren ammattikorkeakoulun edut, modernit tilat ja työvälineet sekä ainutlaatuisen tavan oppia. Laureassa jokainen opiskelija osallistuu opinnoissaan yhteistyöprojekteihin yritysten, yhteisöjen tai muiden erilaisten organisaatioiden kanssa. Tiivis vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa tekee opiskelusta luovaa, kokonaisvaltaista ja kokemuksellista.

Valinnanvapaus opinnoissa

Laureassa opiskelija voi valita perusopintojen lisäksi valinnaisia opintoja vapaasti mistä tahansa koulutuksesta ja näin rakentaa omien tavoitteidensa mukaisen opintopolun.

Laureassa kansainvälisyys on vahvasti läsnä

Laurean opinnoissa tavoitteena on, että opiskelija hankkii osaamista, joka on kilpailukykyistä sekä Suomessa että ulkomailla. Laurean vieraskieliset koulutukset ja opintojaksot tuovat kansainvälisyyden luonnolliseksi osaksi opintoja. Kansainvälisiä elementtejä voi sisällyttää kaikkiin opintoihin Laureassa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös kansainvälisiin hankkeisiin.

Laureassa opiskelee ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi vuosittain noin 200 vaihto-opiskelijaa, ja Laureasta lähtee vuosittain ulkomaille vaihto-opiskeluun noin 200 opiskelijaa. Myös kansainvälisten yhteistyökorkeakoulujen opettajia käy opettamassa Laureassa. 

Laurealainen oppimismalli - Learning by Developing  

Learning by Developing eli LbD tarkoittaa kehittämispohjaista oppimista. LbD on uusi tapa oppia ammatissa tarvittava osaaminen. Opiskelijan oppiminen kohdistuu työelämän aitoon kehittämiseen, tutkimuksellisuuteen, ihmisten kohtaamiseen ja uuden tiedon tuottamiseen. Opiskelija on työelämän asiantuntijan ja opettajan nuorempi kollega.

LbD on Laurean kehittämä opetuksen innovaatio, jonka perusteella opetusministeriö nimesi Laurean koulutuksen huippuyksiköksi 2005 – 2006.