Service Innovation & Design -ylempi korkeakoulututkinto

Laurea tarjoaa kansainvälisen Master of Business Administration –tutkintoon johtavan koulutuksen. Service Innovation and Design-koulutuksesta valmistuvat opiskelijat saavat ylemmän korkeakoulututkinnon.

Koulutuksen myötä sinusta kehittyy palvelujen kehittämisen ammattilainen, joka osaa

  • luoda uudenlaisia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja sekä palvelualoille, teollisuuteen että julkiselle sektorille, ja

  • yhdistää liiketoimintaosaamiseen design-osaamista, jonka avulla asiakkaat ja loppukäyttäjät kytketään tiiviisti mukaan palvelujen kehittämiseen.

Opinnot kestävät noin 1,5 – 2,5 vuotta ja voit suorittaa sen työn ohessa.
Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opiskelukielenä on englanti. Laurean asiantuntijoiden lisäksi kouluttajina toimii huippuosaajia muista korkeakouluista ja yrityselämästä.

Hakukelpoisuus

Jotta voit hakea ao. koulutusohjelmaan, sinulla tulee olla ammattikorkeakoulun perustutkinto suoritettuna, esim. tradenomi tai restonomi (amk). Lisäksi tarvitset vähintään kolmen vuoden työkokemuksen valmistumisesi jälkeen.

Valintakoe

Leppävaaran kampuksella 27.5.2015.  Valintakoe sisältää kirjallisen kokeen, joka perustuu osin ennakkomateriaaliin sekä ryhmäkeskustelun. Kirjallisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan hakuajan alkuun mennessä.

Lue lisää koulutuksesta ja uratarinoista Laurea SID Leppävaaran sivuilta.

 

 Info

 

Tutkintonimike
tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Missä voi opiskella
Laurea Leppävaara

Opetuskieli
English

Seuraava hakuaika
Kevät 2015, erillishaussa. Hakulomake löytyy hakuaikana Laurean nettisivuilta.

Lisätietoja

Koulutuksen vastuuopettaja Virpi Kaartti etunimi.sukunimi@laurea.fi