Service Innovation & Design -ylempi korkeakoulututkinto


Laurea Leppävaara tarjoaa kansainvälisen Master of Business Administration –tutkintoon johtavan koulutusohjelman. Uudesta Service Innovation and Design-koulutusohjelmasta valmistuvat opiskelijat saavat ylemmän korkeakoulututkinnon.

Koulutuksen myötä sinusta kehittyy palvelujen kehittämisen ammattilainen, joka osaa

  • luoda uudenlaisia palvelukonsepteja ja liiketoimintamalleja sekä palvelualoille, teollisuuteen että julkiselle sektorille, ja

  • yhdistää liiketoimintaosaamiseen design-osaamista, jonka avulla asiakkaat ja loppukäyttäjät kytketään tiiviisti mukaan palvelujen kehittämiseen.

Koulutusohjelma kestää noin 1,5 – 2,5 vuotta ja voit suorittaa sen työn ohessa.
Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opiskelukielenä on englanti. Laurean asiantuntijoiden lisäksi kouluttajina toimii huippuosaajia muista korkeakouluista ja yrityselämästä.

Jotta voit hakea ao. koulutusohjelmaan, sinulla tulee olla ammattikorkeakoulun perustutkinto suoritettuna, esim. tradenomi tai restonomi (amk). Lisäksi tarvitset vähintään kolmen vuoden työkokemuksen valmistumisesi jälkeen.

Lue lisää koulutusohjelmasta ja uratarinoista Laurea SID Leppävaaran sivuilta.

 

 Info

 

Tutkintonimike
tradenomi (ylempi AMK)

Missä voi opiskella
Laurea Leppävaara

Opetuskieli
English

Seuraava hakuaika
Vielä vahvistamatta