Ennakoiva hoito ja tulevaisuus - Sydänpolkuhanke

Lohjan alueella aloitettiin vuonna 2008 Ennakoiva hoito ja tulevaisuus -hanke, jonka päätavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli diabeteksen ja valtimosairauksien ehkäisyyn ja hoitoon Länsi-Uudenmaan alueelle.

Hankkeeseen ovat osallistuneet perusterveydenhuoltoalueet LOST ja Karviainen, erikoissairaanhoidosta HUS Lohjan sairaala, Lohjan liikunta- ja koulutoimi, apteekit, Lohjan Seudun Diabetesyhdistys ja Lohjan Seudun Sydänyhdistys sekä yksityisiä palveluiden tuottajia. Hankkeen koordinoijana on toiminut Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan yksikkö. Opettajat ovat toimineet työpajan vetäjinä, opetuksen käytännön toteuttajina ja opiskelijoiden ohjaajina sekä yhteyshenkilöinä eri toimijoihin. Laurea-ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksessa opiskelevia sairaanhoitajaopiskelijoita on ollut mukana kahden vuoden aikana yhteensä noin sata.  Opiskelijat ovat toteuttaneet työtä osana tutkimusmenetelmäkurssia ja hankeharjoittelua. Ensimmäisen vuoden opintojaksot on liitetty tähän hankkeeseen. Opiskelijat ovat raportoineet työn tuloksista opettajille, mutta myös kaikille alueen toimijoille sekä sydän- ja diabetesyhdistysten jäsenille avoimissa seminaareissa. Hankkeessa tehdään myös opinnäytetöitä, joista tällä hetkellä on valmistunut kolme.

Hanke on kokonaisuus, jossa on kaksi toimintalinjaa: sydänpotilaat ja diabetespotilaat.Molemmat toimintalinjat ovat edenneet koko hankkeen ajan (kuvio 1).

sydanpolku.gif

 

Kuva 1: Metabolisen oireyhtymän kirjo hankkeen tutkimus- ja kehittämiskohteena

Hanke päättyy vuonna 2011

Lisätietoa hankkeesta: Sanna Partamies (sanna.partamies@laurea.fi), Anne Makkonen (anne.makkonen@laurea.fi), Seija Olli (seija.olli@laurea.fi) ja Tarja Meristö (tarja.meristo@laurea.fi)