Oppilaitosturvallisuuden erikoistumisopinnot - hakuaika käynnissä nyt!
Oppilaitosturvallisuuden erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulutasoista lisä- ja täydennyskoulutusta. Erikoistumisopinnot soveltuvat kaikilla eri koulutusasteilla turvallisuustoiminnasta ja riskienhallinnasta vastaaville henkilölle.
 
Erikoistumisopintojen tavoitteena on luoda oppilaitokselle edellytykset turvallisuustoiminnan päämäärätietoiseen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Erikoistumisopintojen toteutus pohjautuu Turvallinen oppilaitos -riskienhallintamalliin, joka on julkaistu Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen -teoksessa vuonna 2012.
 
Erikoistumisopinnot on joustavasti toteutettu kokonaisuus, joka soveltuu hyvin työn ohessa suoritettavaksi. Koulutuksen aikana tehdään omaan oppilaitokseen kehittämistehtävä, joka muodostuu etätehtävistä. Kaikki etätehtävät toteutetaan käytännönläheisesti ja ohjatusti. Lähiopetuspäivillä luennoivat eri alojen asiantuntijat. Etätehtävät puretaan yhdessä vuorovaikutuksellisesti lähiopetuspäivillä, jolloin parhaat toimintamallit leviävät ja tulevat käytäntöön.
 
Erikoistumisopinnoissa on yhteensä 12 lähiopetuspäivää 12.9.2012–9.5.2013 välisenä aikana. Hakuaika erikoistumisopintoihin on 1.4.–31.5.2012