27.4.2012 15:00
Lukiolaiset vieraina Leppävaaran Laureassa

​Leppävaaran Laureassa vieraili viikon ajan Vuosaaren lukion opiskelijoita. Ohessa heidän kirjoittamansa artikkelit vierailusta.

Ryhmä 1:

Lukiolaisena ammattikorkeakoulussa
 
Olimme viikon tutustumassa Laurean ammattikorkeakouluun. Teimme erilaisia oppimistehtäviä, oppimispäiväkirjaa, olimme luennolla sekä tutustumassa erilaisiin oppitunteihin. Kuulimme opiskelijoiden kokemuksia Laureassa opiskelusta.

Kokosimme porukalla muutamia yhteisiä aatteita, sekä tuntemuksia vierailun ajalta. Yhtä mieltä olimme siitä, että opiskeluilmapiiri koulussa on erittäin mukava ja miellyttävä. Mahdollisuuden englannin kiellellä opiskeluun, sekä useista eri maista tulleet vaihto-oppilaat loivat kansainvälistä ilmapiiriä. Myös opiskelun käytännönläheisyys, sekä oma-aloitteisuus tekivät vaikutuksen. Laurean jaksotus oli myös paljon paremmin ja fiksummin toteutettuna kuin lukiossa, jossa lukuvuosi on jaettu viiteen noin samanmittaiseen jaksoon toisin kuin Laureassa jossa lukuvuosi on jaettuna vain kevät sekä syyslukukauteen.

Laurean ainevaihtoehdot olivat todella runsaat ja monipuoliset. Valinnanvaran runsaus takaa sen, että jokaiselle löytyy varmasti itseään kiinnostava koulutusvaihtoehto. Laureassa opiskelu on myös hyvin lähellä oikeaa työelämää, ja suurin osa Laureasta valmistuneista opiskelijoista (n.90%) työllistyy heti valmistumisensa jälkeen. Opiskelu Laureassa sisältää paljon erilaista ryhmätyöskentelyä, ja erilaiset projektit ovatkin yleisin työskentelytapa Laureassa.


 Kuvassa: Olli Laukkanen, Osman Hamdi, Maria Rönkä, Viviana Chelcea ja kuvasta puuttuu Mariella Hakulinen
 
Tutustumisjaksossa lisäisin mahdollisuutta päästä seuraamaan opiskelua tunneille, sekä kuulisin mieluusti enemmän opiskelijoiden kokemuksia Laureassa opiskelusta.
Käsityksemme ammattikorkeakoulussa opiskelusta muuttui kaikilla paljon, ja saimme arvokasta informaatiota ammattikorkeakoulusta, sen toimitavoista ja siellä opiskelusta. Kokonaisuudessaan Laurean vierailujakso oli mukava, opettavainen sekä miellyttävä kokemus.

Ryhmä 2:

Lukiolaisena ammattikorkeakoulussa


Lukion jälkeen vaihtoehtoina on joko opiskelu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Tilanne on vähän samanlainen kuin peruskoulun jälkeen. Sinun pitää valita yhteishaun kautta haluatko yliopistoon vai ammattikorkeakouluun.

 

Meille käynti Leppävaaran ammattikorkeakoulussa on hyvä tilaisuus saada uutta tietoa ammattikorkeakoulusta ja on avannut hieman käsitystä mikä on ammattikorkeakoulu ja mikä sen toimintakulttuuri on. Ennen Laureaan tuloa käsityksemme ammattikorkeakoulusta oli hieman erilainen. Ensimmäisen päivän jälkeen huomasimme kuinka rento ja toisaalta hyvä ilmapiiri oli Laurean ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat olivat hyvin iloisia ja tekivät ryhmätöitä hyvässä yhteishengessä. Muutenkin opiskelu ammattikorkeakoulussa on paljon käytännön läheisempää, koska sieltä valmistutaan suoraan ammattiin.


Ammattikorkeakoulussa opiskelu on hyvin itsenäistä, joten oma aloitteisuus on tärkeä osa opiskelua. Opiskelun voi suorittaa joko koulussa tai jos olet jo valmistunut ammattikorkeakoulusta ja saanut tutkinnon voit korottaa sen työn ohella ylempään ammattikorkeakoulu tutkintoon. Laurean ammattikorkeakoulussa tapaa myös ulkomaalaisia opiskelijoita, sillä Laureassa järjestetään kursseja englanniksi jonne voi myös suomalaiset osallistua.

 

Kuvassa: Roobert Henriksson, Kristo Ruutu,Julius Anttila, Tami Ollikainen ja Alan Alfat

Meille laureassa opiskelu oli erittäin mielenkiintoista ja toi uusia näkökulmia sekä haasteita valitessamme jatko-opiskelupaikkaa lukion jälkeen. Kiitos tämän vierailun, ammattikorkeakoulua pidämme yhtä mahdollisena vaihtoehtona lukion jälkeen kuin yliopistoa. Kiitämme kaikkia Laurean ammattikorkeakoulun väkeä, jotka mahdollistivat tämän vierailun ja päästivät meidät tutustumaan heidän oppitunneilleen. Kiitämme myös Katri Tolosta joka toimi meidän oppaanamme.