AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkinto sopii ylioppilastutkinnon tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat päästä nopeasti työelämään ja joita kiinnostaa tiedon soveltaminen käytännön työelämässä.

Yrittäjyyshenkisille opiskelijoille ammattikorkeakouluopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehitellä omaa yritysideaa ja saada asiantuntevaa ohjausta.

Ammattikorkeakoulututkinnon Laurea SID Leppävaarassa suorittava opiskelija valmistuu joko tradenomiksi tai restonomiksi koulutuksesta riippuen. Tutkinnon voi suorittaa suomen- tai englanninkielisessä koulutuksessa. Opintojen suorittaminen kestää kokopäiväopintoina noin kolmesta ja puolesta neljään ja puoleen vuotta.

 

 

 

 Tradenomin tutkinto

 
 

 Restonomin tutkinto

 
 

 Opintopäälliköt

 
​Laurea SID Leppävaarassa opintojenohjausta antavat opintopäälliköt (huone 134):

Mari Koski
Englanninkieliset koulutukset

Arto Saloranta
Palveluliiketoiminnan koulutus
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutus
Turvallisuusalan koulutus

Katri Tolonen
Liiketalouden koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

etunimi.sukunimi@laurea.fi