AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkinto sopii ylioppilastutkinnon tai toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat päästä nopeasti työelämään ja joita kiinnostaa tiedon soveltaminen käytännön työelämässä.

Yrittäjyyshenkisille opiskelijoille ammattikorkeakouluopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehitellä omaa yritysideaa ja saada asiantuntevaa ohjausta.

Ammattikorkeakoulututkinnon Laurea Leppävaarassa suorittava opiskelija valmistuu joko tradenomiksi tai restonomiksi koulutuksesta riippuen. Tutkinnon voi suorittaa suomen- tai englanninkielisessä koulutuksessa. Opintojen suorittaminen kestää kokopäiväopintoina noin kolmesta ja puolesta neljään ja puoleen vuotta.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää opiskelijoilta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa ja -ohjauksessa arkisin päiväsaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopetusta voidaan järjestää intensiivijaksoina päivisin sekä iltaisin ja/tai viikonloppuisin. Opiskeluun sisältyy lähijaksojen ulkopuolella tehtäviä oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Monimuoto-opiskelu sopii erityisesti opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä.

 

 

 Tradenomin tutkinto

 
 

 Restonomin tutkinto

 
 

 Opintopäälliköt

 

​Laurea Leppävaarassa opintojenohjausta antavat opintopäälliköt (huone 134):

Mari Koski
Englanninkieliset koulutukset

Arto Saloranta
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus
Turvallisuusalan koulutus
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutus

Katri Tolonen
Liiketalouden koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

etunimi.sukunimi@laurea.fi