​AMK-tutkinnot aikuisille

Koulutukset on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja hankkia ammattikorkeakoulututkinnon. Koulutukset toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka sopivat myös työssäkäyville.

Yrittäjyyshenkisille opiskelijoille ammattikorkeakouluopinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehitellä omaa yritysideaa ja saada asiantuntevaa ohjausta.

Aikuiskoulutustarjonta vaihtelee vuosittain. Laurea Leppävaarassa tarjolla olevista koulutuksista opiskelija valmistuu tradenomiksi tai restonomiksi.

 

 

 Tradenomin tutkinto

 
 

 Restonomin tutkinto