T&K ja palvelut

Keravan Laurean tutkimus- ja kehittämispalvelut toteutuvat joko julkisen rahoituksen T&K-hankkeina tai Business Linkin kautta kumppanuuteen perustuvina työelämäprojekteina, joihin ‎opettajien ja tutkimushenkilöstön tutkimustoiminta ja opiskelijoiden oppiminen integroituvat.

T&K-hankkeet ja Business Linkin kautta tulevat työelämäprojektit toteutetaan koulutusohjelmiemme – liiketalous, tietojenkäsittely ja matkailu – puitteissa. Tyypillisiä liiketalouden ja matkailun projekteja ovat esimerkiksi asiakaskeskeiseen palvelutuotantoon, henkilöstöjohtamiseen, tuotannon ohjaukseen ja logistiikkaan liittyvät projektit. Tyypilliset tietojenkäsittelyn projektit liittyvät puolestaan käyttäjien innovaatioprosesseihin osallistamiseen, monialaisten tuote- ja ‎palveluinnovaatioiden sekä käyttäjäkeskeisten ja Living Lab -tutkimusmetodien kehittämiseen.

Keravan Laureassa toimii lisäksi sähköisen viestinnän toimisto Studio Oiva, joka on kiinteä osa Laurean omaa viestintää ja verkkotoimintaa. Studio Oiva tarjoaa palveluita myös yrityksille ja yhteisöille; opiskelijoille Oiva tarjoaa uuden oppimisen lisäksi konsultointia ja lainalaitteita.

 


Use of VP-UML is made available to Laurea University of Applied Sciences by the Academic Partner Program from Visual Paradigm