Hyvinkään T&K - Vahvaa osaamista simulaatioilla

Laurea Hyvinkään tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja aluekehitystehtävä pohjautuu opiskelijoiden osallistamiseen, henkilöstön ydinvahvuuksiin sekä yksikön monialaisuuteen ja profiiliin. Toimintaympäristön verkostotoimijuuden lisäksi tärkeässä roolissa ovat kansainväliset korkeakoulukumppanuudet. 

Laurea Hyvinkään profiili - Vahvaa osaamista simulaatioilla (Simulating Health, Business and Wellbeing) – ohjaa yksikön tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovalintoja.

T&K&I-toiminnan kärjiksi on määritelty

  • monialainen pelipedagogiikka

  • yrittäjyys ja yrittäjyyspedagogiikka

  • sosiaali- ja terveydenhuollon PPPP-palveluiden kehittäminen

  • kliinisen osaamisen ja johtamisen kehittäminen simulaatioita hyödyntäen.


Päättyneet hankkeet

Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa

Lapsen ja nuoren hyvä arki

Relese

VaPari Vapaaehtoiset kumppaneiksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oppimisympäristöt

 
 

 Tutustu hankkeisiin

 
 

 FIT for Learning

 
 

 Ota yhteyttä

 

Laurea Hyvinkää
Uudenmaankatu 22
05800 Hyvinkää
Puh. (09) 8868 7700
f.(09) 8868 7740
hyvinkaa.info@laurea.fi

Laurea Hyvinkää