Sosiaaliala

Sosionomikoulutus

Sosiaaliala sopii ihmisten hyvinvoinnista kiinnostuneille

 • Lapsi- tai vanhustyötä

 • Perheiden tukemista

 • Palveluiden kehittämistä tai johtamista 

Sosiaalialan laajasta skaalasta löytyy sopiva työtehtävä jokaiselle ihmisten kanssa työskentelemisestä innostuneelle. Olennaista on halu tehdä töitä hyvinvoivan ihmisen ja yhteiskunnan eteen.

Työelämää sosionomiopiskelija pääsee maistamaan useiden harjoittelujen aikana. Erilaisiin työympäristöihin tutustuminen auttaa valitsemaan oman suuntautumisen monesta vaihtoehdosta:

Opinnot voi painottaa esimerkiksi

 • Päivähoitoon

 • Lastensuojeluun

 • Vammaistyöhön

 • Kriisi- ja päihdetyöhön 

Kaikille yhteistä on asiakaslähtöisyys sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.Laureassa sosiaalialan asiantuntijuutta syventävät opinnot vaihtelevat toimipisteittäin.

 • Otaniemessä opinnot painottuvat lasten ja perheiden tukemiseen sekä aikuissosiaalityöhön ja niiden virtuaalipalvelujen kehittämiseen.

 • Hyvinkäällä syvennytään erityisesti varhaiskasvatukseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön sekä lastensuojelun painoalueilla.

Työssään sosionomi tukee eri-ikäisiä ihmisiä, perheitä ja yhteisöjä. Kasvattajana tai ohjaajana toimiva sosionomi edistää erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia esimerkiksi

 • Päiväkodeissa

 • Lastensuojelulaitoksissa

 • Perhetyöntekijänä

Kuntoutuksen tai sosiaalisen tuen parissa työskentelevä sosionomi taas tukee esimerkiksi

 • Vanhuksia

 • Vammaisia

 • Maahanmuuttajia

Koulutuksesta valmistuneella on myös edellytykset suunnitella ja johtaa alan palveluita vaikkapa järjestöissä, julkisella sektorilla tai omassa yrityksessä.

Lasten kanssa toimimisesta innostunut voi saada myös lastentarhanopettajan pätevyyden suorittamalla 60 opintopisteen verran varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

 

 Info

 

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Tutkinnon nimi

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinto

Laajuus ja opintojen kesto

210 op, 3,5 vuotta

Opetussuunnitelma

Sosionomikoulutus

 

 Tietoa hakemisesta

 
 

 Yhteishakulomake

 

​Sähköinen hakulomake suomenkielisiin koulutuksiin täytetään hakuaikana osoitteessa: www.opintopolku.fi