Siirto- ja vaihtohaku

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtää opiskeluoikeutensa yhdestä ammattikorkeakoulusta toiseen. Siirron jälkeen pysyy sama tutkinto, sama tutkintonimike, sama koulutusohjelma tai vastaava sekä hoitotyön koulutusohjelmassa sama suuntautumisvaihtoehto.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy toisen ammattikorkeakoulun tekemän opiskelijavalinnan. Siirto-opiskelijan säännönmukainen opiskeluaika ja opinto-oikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivämäärästä, jolloin hän vastaanotti opiskelupaikan aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta.

Siirto-opiskelijaksi voi hakea ensimmäisen lukukauden jälkeen. Hakuaika siirto-opiskelijaksi on huhtikuussa ja marraskuussa. Siirto-opiskelijaksi hakeva voi täyttää vain yhden hakemuksen. Hakemukseen liitetään opiskelutodistus sekä virallinen opintosuoritusote ja tarvittaessa ammattikorkeakoulun selvitys keskeneräisistä opinnoista . Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Siirto-opiskelijaksi valittavalla tulee olla edellisessä ammattikorkeakoulussa läsnäolevana suoritettuja opintoja vähintään 23 op/päättynyt kausi.

Mikäli siirtohakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, siirto-opiskelijaksi valitaan soveltuvuuden (Degree-ohjelmat), opintopistekertymän ja opintomenestyksen perusteella. Siirto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes opiskelija eroaa aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta ja opintosuoritukset on tarkastettu aikaisemman oppilaitoksen antamasta virallisesta opintosuoritusotteesta.

Seuraava hakuaika on 1.-30.11.2014(opintojen aloitus tammikuussa 2015)

Laurean sisäisten siirtojen ja vaihtojen lomakkeet löydät opiskeluoikeuden vaihdot sivun alta.

 

 

 Hakijapalvelut

 

Laurean Hakijapalvelut
Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
f.(09) 8868 7298
hakijapalvelut@laurea.fi
Avoinna arkisin 10.00 - 15.00


 

 Laurea Tikkurila