​Väyläopinnot

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden on mahdollista yhdistää toisen asteen ammatilliseen tutkintoon ammattikorkeakouluopintoja. Tätä mahdollisuutta kutsutaan väyläksi. Opiskelija voi yhdistää omiin ammatillisiin opintoihinsa ammattikorkeakoulun käytännönläheisiä, oman ammattialan teoriaa käsitteleviä opintoja.

Mahdollisuuden väyläopintoihin tarjoavat Omnian (Espoo) sosiaali- ja terveysala ja liiketalouden ala sekä Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus ja Laurea ammattikorkeakoulu.

Koulutus on aina sijoitus tulevaisuuteen

Suorittamalla ammattikorkeakouluopintoja opiskelija voi tutustua korkeakouluopiskeluun ja -opintoihin. Opetusta tarjotaan myös ohjattuna verkko-opetuksena, jolloin opiskelija voi opiskella lähes ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelija voi hyödyntää näitä väyläopintoja myöhemminkin, mikäli hän jatko-opiskelee ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakoulu-opiskeluun voi tutustua erityisesti AMK tutuksi 1,5 op verkko-opintojaksolla.