Hanki Microsoft SilverlightCIDe Cluster Finland esittelyvideo

 Esittely
 

CIDe Cluster Finland on Vantaan kaupungin omistaman Vantaan Innovaatioinstituutin ja Laurean yhteinen hanke. Hankkeessa yhdistetään yritysten klusteritoiminta ja uudenlaisten hoitoa ja kuntoutusta edistäviä tuotteiden, menetelmien sekä prosessien kehittäminen yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa.  

Tavoitteena on koota Suomessa toimivia terveys- ja hyvinvointisektorin yrityksiä ja toimijoita klusterin jäseniksi ja tukea yritysten liiketoimintaa, edistää eri toimijoiden verkottumista ja osaamisen kansainvälistämistä.

CIDe Clusterissa luodaan puitteet uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi ja testaamiseksi  (esim. sairaalat, päiväkodit, vanhainkodit).

CIDe Cluster Tikkurilan yksikössä

CIDe Cluster toimii Laurean Tikkurilan toimipisteessä Ratatiellä ja yksikön tilat ovat sovitusti jäsenorganisaatioiden käytössä mm. näyttely-, kokous- ja seminaaritilaisuuksiin.

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista koulutusta, mm. hoitotyön, sosiaalialan, rikosseuraamus-, kauneudenhoito- ja liiketalouden aloilla. CIDe Clusterissa Sinun on mahdollista hyödyntää Laurean asiantuntijoiden osaamista ja opiskelijoiden oppimisprojekteja. Oppimisprojekteja voivat olla esim. harjoittelut ja opinnäytetyöt ja niissä voidaan toteuttaa mm.

  • Testauksia, selvityksiä ja kyselyjä
  • Markkinaselvityksiä
  • Liiketoimintasuunnitelmia
  • Asiakashaastatteluja
  • Käytettävyysselvityksiä  ja käyttäjäpaneeleita

CIDe Clusterissa pyritään yhdistämään hyvinvointialan yritysten ja organisaatioiden osaaminen,  tuotteet ja palvelut. Myös asiakkaat ja käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan tuotekehitysprosessiin.

CIDe ClusterFinland on osa Vantaan Innovaatioinsituutti Oy:n kehitysympäristöjen verkostoa (mm. RFIDlab, Airportcluster Finland).

 

 Laurea Tikkurila

 

Laurea Tikkurila / CIDe Cluster tilat
Ratatie 22
01300 Vantaa


 Laurea Tikkurila