Aistien-hankkeessa kehitetään:

  • Pedagoginen malli: Mallinnetaan menetelmä, jolla moniaistisia tiloja tuotetaan yhteisöllisenä prosessina

  • Malli moniaistisesta tilasta teknisenä toteutuksena: Kuvataan, miten kuva-, ääni- ja videomateriaalia muokataan moniaistisessa tilassa hyödynnettäväksi, minkälaisia teknisiä välineitä tilan toteutukseen tarvitaan ja tuotteistetaan liikuteltava elämystila

  • Menetelmän levittäminen: Valtakunnallisten ja paikallisten verkostojen ja koulutusten kautta idea levitetään monen erilaisen toimijan käyttöön.


Hankkeen toimijat ovat toteuttaneet paikallisia pilotteja vuosien 2011 - 2013 aikana, joista voi lukea kohdasta pilottiraportit . Lisäksi hankkeen tuloksista löytyy tarkempaa tietoa kohdasta tuotteet.