Metropolia ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologian koulutusohjelman asiantuntijat ja opiskelijat ovat tukeneet Aistien-hankkeen muita toteuttajia pilottiympäristöjen tietoteknisissä ratkaisuissa. Metropolia selvittää, minkälaiset ratkaisut mahdollistavat kuvan, videon ja äänen käyttämisen moniaistisessa elämysympäristössä.

Lisätietoja hankkeesta ja Metropolian osuudesta antaa kehityspäällikkö Kari Björn (kari.bjorn@metropolia.fi).

 

Metropolian kotisivut löytyvät osoitteesta

http://www.metropolia.fi/