17.4.2012 0:00
Aistien-hankkeen nettisivut on avattu

Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä erilaisille kohderyhmille. Hanke käynnistyi 1.9.2011 Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimana ja se päättyy 31.12.2013.

Laurean lisäksi valtakunnallisessa hankkeessa mukana ovat Lapin maakuntamuseo, Jyränkölä Setlementti ry/Heinolan kansalaisopisto, Hämeen Kylät ry, Vantaan kaupungilta Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo, Päivälehden museo ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja hallinnoivana viranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Moniaistisen elämysympäristön rakentaminen on prosessi, jossa erilaiset toimijat työskentelevät yhdessä. Hankkeen parissa mm. kerätään muistitietona paikallishistoriaa, edistetään kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, hyödynnetään moniaistisuutta opetuksen välineenä sekä osana kylätoimintaa. Aistiympäristöjä kehitetään piloteissa, jotka toteutetaan vuoden 2012 aikana paikallisesti. Hankkeen lopputuloksena syntyy malli, jonka avulla moniaistisia avoimia oppimisympäristöjä voidaan toteuttaa monissa eri yhteyksissä ja hyödyntää eri organisaatioiden, kuten oppilaitosten, kirjastojen ja museoiden toiminnassa.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikkö. Lisätietoja hankkeesta antavat projektipäällikkö Minttu Räty (minttu.raty@laurea.fi) ja projektikoordinaattori Sari Sivonen (sari.sivonen@laurea.fi).