Valtakunnallisessa Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä, joissa aisteja hyödynnetään elämyksellisyyden ja oppimisen tukena.  Visuaaliset elementit, tunnusteltavat esineet, äänet, tuoksut ja maut herättävät erilaisia muistoja ja mielleyhtymiä. Elämystilojen rakentaminen yhteisöllisesti on tärkeä prosessi - samoin tilat elämysten ja vuorovaikutuksen virittäjänä.


Hanke käynnistyi syksyllä 2011 ja päättyy vuoden 2014 lopussa. Hankkeen rahoittava ja hallinnoiva viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksella. Aistien-hanke kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnalliseen osioon, osaksi Avoimissa oppimisympäristöissä aktiivisiksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmaa.


Aistien-hanke on myös mukana Aktiivi Plus-hankkeessa, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" koordinaatiohanke. Aktiivi-hankkeesta voi lukea lisää Aktiivin www-sivuilta.